VISITT: Lege Benedikte Bratland måler blodtrykket til pasient Roald ved Bergen Røde Kors sykehjem. Foto: Silje Robinson

Vil ha fastlege-penger over til sykehjemmene

Fastleger får penger for sykehjemspasienter, selv om de aldri møter dem. Dette må endres, mener sykehjemsleger og fagsjef.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Hei Roald, hvordan har du det? Nå skal jeg måle blodtrykket ditt, sier lege Benedicte Bratland.
Hun er én av fire leger ved Bergen Røde Kors sykehjem. Bratland har ansvaret for hundre pasienter. I løpet av dagen skal hun innom 20 pasienter. Pasientene her møter kun sykehjemslegene og ikke sine fastleger.


Ønsker ny ordning
Avdelingsoverlege Ståle Ofte ved sykehjemmet synes ikke det er en god ordning at pasientene fortsetter å stå på fastlegens liste etter at de har fått langtidsplass.
– Pengene burde vært brukt på sykehjemmene for å bedre legedekningen, sier Ofte.
Han får støtte fra Stein Husebø, tidligere overlege ved Bergen Røde Kors sykehjem og nå fagsjef for Verdighetssenteret.
– Det blir feil om fastlegene skal få betalt for en tjeneste de ikke yter, sier Husebø.


80 prosent har langtidsplass
I Norge er det rundt 40.000 sykehjemsplasser. 80 prosent, eller rundt 32.000, er langtidsplasser. Blant langtidspasientene er det svært få som flytter hjem igjen.
– Nær sagt alle som har langtidsplass, blir værende på sykehjemmet frem til de dør. I løpet av denne tiden har de ikke kontakt med fastlegen sin, men blir fulgt opp av legetjenesten ved sykehjemmet, sier Husebø.
Selv om fastlegen ikke lenger følger opp pasienter som kommer på sykehjem, blir pasientene stående på fastlegens liste. Fastlegen beholder også basistilskuddet for disse pasientene. Dette reagerer Husebø på. Tilskuddet utgjør 427 kroner per pasient. Hvis man bruker anslaget 32.000 langtidspasienter, betyr det at fastlegene får et årlig tilskudd på 13,6 millioner kroner for disse pasientene.
– Pengene som fastlegen får for disse pasientene, bør i stedet bruke til å bedre legekvaliteten og legevaktordninger ved sykehjem, sier Husebø.


Fastlegene sier nei
Allmennlegeforeningen er ikke enig i at basistilskuddet for disse pasientene bør omdisponeres.
– Noen av pasientene på fastlegens liste vil til enhver tid være innlagt på institusjon. Dette ble det tatt høyde for da fastlegeordningen ble innført. Man ønsket å gjøre ordningen så ubyråkratisk som mulig. Hvis sykehjemspasienter ikke skal stå på listen, må man etablere et system der pasienter kan skrives inn og ut. Dette vil bli komplisert, og det vil verken frigjøre penger eller kapasitet hos fastlegen da det allerede er beregnet at noen pasienter er innlagt på institusjon, sier leder Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.
– Sykehjemsleger mener fastlegen må miste penger knyttet til sykehjemspasienter, og at disse pengene i stedet bør gå til legetjenesten på sykehjemmet. Hva mener du om det?
– Det bør ikke være ressurskrangel mellom fastleger og sykehjemsleger. Vi mener det absolutt må satses på legetjenesten på sykehjem, men pengene må komme fra kommunene og ikke fastlegene.


Beholder fastlege-rettighet
Sollien mener man ikke får bedre løsninger for befolkningen om man flytter penger mellom tjenester.
– For oss er det viktig at det blir brukt tilstrekkelig ressurser både på fastlegeordningen og legeordningen på sykehjem.
Helsedirektoratet bekrefter at alle sykehjemspasienter blir stående på fastlegens liste.
– Tilstanden på langtidsplass kan endre seg slik at pasienten flytter hjem eller til annen boform. Det er derfor viktig at de beholder sin fastlege som sikrer kontinuitet. Her behandles hjemmeboende med store behov og pasienter med langtidsplass i sykehjem likt. Det er en innbyggerrett å velge sin fastlege. Den beholder sykehjemspasientene, sier Rolf Windspoll, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
– Er det vurdert en ordning der sykehjemspasienter blir fjernet fra fastlegen sin liste?
– Ja, det er vurdert, men vi har ikke funnet at det er hensiktsmessig av årsakene som er nevnt her, sier Windspoll.

Powered by Labrador CMS