SKUFFELSE: – Det som går igjen blant de unge, er kanskje en skuffelse eller overraskelse over hvordan legelivet egentlig er, sier psykiater Tron Svagård, leder av legenes ressurssenter Villa Sana. For første gang er det venteliste på kursene. Foto: Unni Tobiassen Foto:
SKUFFELSE: – Det som går igjen blant de unge, er kanskje en skuffelse eller overraskelse over hvordan legelivet egentlig er, sier psykiater Tron Svagård, leder av legenes ressurssenter Villa Sana. For første gang er det venteliste på kursene. Foto: Unni Tobiassen Foto:

Psykiater: – Virkeligheten var mye tøffere enn de hadde forestilt seg

– Vi ser særlig en økning blant de yngre legene på Villa Sana – og spesielt blant unge kvinnelige leger. Andelen av unge leger er større enn forventet, sier leder av Villa Sana, psykiater Tron Svagård.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FÅR RÅDGIVING: Antallet leger som kom til rådgiving og/eller kurs har økt med 35 prosent fra 180 leger i 2012 til 243 i fjor, forteller leder av Villa Sana, Tron Svagård. Foto: Unni Tobiassen
FÅR RÅDGIVING: Antallet leger som kom til rådgiving og/eller kurs har økt med 35 prosent fra 180 leger i 2012 til 243 i fjor, forteller leder av Villa Sana, Tron Svagård. Foto: Unni Tobiassen

– Vi ser en økende andel av unge leger under 35 år som søker seg til Villa Sana. Det siste halve året har vi også sett en økning blant turnuskandidatene, som vi sjelden så her på Modum Bad tidligere, sier Tron Svagård, psykiater og leder av Villa Sana.

Villa Sana er et tilbud til leger som sliter med yrkesidentitet, stressproblematikk, utbrenthet eller samlivsproblemer. Tilbudet omfatter én-dags rådgiving og ukekurs for enkeltleger eller for par, hvor minst én er lege.

– Det er særlig blant kvinnene vi ser en økning hos de yngre legene. Drøyt 20 kvinnelige leger under 35 år var på én-dags rådgivning ved Villa Sana i fjor. Bare så langt i år har det vært i underkant av 15. Det er færre unge menn. Til nå har vi hatt to–tre menn under 35 år. Andelen av unge leger er økende og større enn forventet, sier Svagård.

Sjeldnere jobbkonflikter
– Vet dere noe om hvorfor flere yngre leger sliter?

– Det er alltid sammensatt, og mer enn én problemstilling eller én hendelse som er grunnen til at de søker hjelp. Det som går igjen, er kanskje en skuffelse eller overraskelse over hvordan legelivet egentlig er. Virkeligheten var mye tøffere enn de hadde forestilt seg, svarer Svagård, som legger til:

– Legene forteller at de er slitne, de har en økende redsel for å gjøre feil, for å bli hengt ut i mediene. Mye av frykten for å gjøre feil, er tilknyttet vakt- og akuttarbeid. Mange spør oss om de har valgt feil yrke, om de er skikket til å være lege.

En stor del strever også med ansvar for familie, og flere enn før ønsker par-rådgivning, ifølge Svagård.

– Det er oftere at stress og belastninger skyldes personlige forhold enn konflikter knyttet til jobb. Før hadde vi problemer med å fylle opp åtte plasser på par-kursene. Hos noen er det også tilleggsbelastninger med egen sykdom, syke barn eller sykdom i familien.

Også en positiv side
At flere unge søker hjelp, behøver ikke bare å være negativt, mener Svagård.

– Det kan ha blitt en lavere terskel for å komme hit. Noen av 50-åringene sier de skulle ha kommet til oss for ti år siden. De fleste yngre kvinnene kontakter oss selv. Tidligere tok de kontakt etter påtrykk fra andre.

Noen av 50-åringene sier de skulle ha kommet til oss for ti år siden. Tron Svagård, psykiater og leder av Villa Sana

– Hva kan forebygge problemene som unge leger sliter med?

– Det trengs kunnskap i medisinstudiet som kan forberede studentene bedre på hva legerollen innebærer, og det trengs god støtte og veiledning i turnustiden. God kollegial støtte er viktig. Ellers er det vesentlig at de som sliter, får hjelp tidlig. Vi har erfaring med at leger går for lenge før de sykmeldes og derfor kjører seg helt ned, sier Svagård.

Villa Sana, Modum Bad

Ressurssenteret er et tilbud til leger som strever i jobbsammenheng eller privat kan søke om hjelp.Tilbudet omfatter én-dags rådgivning, 5-dagers kurs på individuell basis eller parkurs.Cirka 240 leger benyttet tilbudet på Villa Sana i 2016.I år blir det gjennomført seks kurs med inntil 9 leger per kurs og fire parkurs, med maksimalt seks par på hvert kurs.Finansieres gjennom Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), som brukte cirka 4,4 millioner på drift av Villa Sana i fjor.

– Er de yngre legene flinkere til å søke hjelp?

– Ja, jeg tror det, og jeg vet at flere leger enn før snakker med kolleger om Villa Sana. Leger er jo også som folk flest, og det er en økende åpenhet om å slite i livet.

Svagård har vært lege i 40 år.

– Kulturen blant leger har vært at vi ikke skal snakke om egne vanskeligheter. Det å være lege, er å få til ting.

Første år med ventelister
Det har også vært en økning av leger som søker seg til kursene på Villa Sana.

– Parallelt med utvidelse av kapasiteten har vi, fra og med i fjor, hatt fulltegnede kurs, og det siste året har vi for første gang hatt ventelister. Tidligere hadde vi 50–60 leger på kurs, i år vil det bli mellom 90 og 100, forteller Svagård.

Det totale antallet for leger som kom til rådgiving og/eller kurs, har økt med 35 prosent fra 180 leger i 2012 til 243 i fjor.

– Også for kurs er antallet yngre leger økende.

Powered by Labrador CMS