NY SJEF: Marianne Skjerven-Martinsen bekreftes som ny ekspedisjonssjef.  Foto: Privat

NY SJEF: Marianne Skjerven-Martinsen bekreftes som ny ekspedisjonssjef.

Foto: Privat

Ny ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen i statsråd utnevnte Skjerven-Martinsen til ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen på torsdag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nyheten bekreftes av departementet selv.

Skjerven-Martinsen (44) jobber i dag som fylkeslege i Oslo og Viken.

Hun er utdannet lege fra Pomeranian Medical University i Polen i 2003, Dr. med. fra Universitetet i Oslo i 2014 og Master i helseadministrasjon fra samme sted i 2017. Hun jobbet klinisk som lege i en årrekke før hun ble sakkyndig rettsmedisiner på Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus (virksomhetsoverdragelser).

Videre har hun vært fylkeslege i Buskerud under og etter sammenslåing med Oslo/Viken, seksjonssjef for kommunale helse- og omsorgstjenester i Oslo og Viken før hun ble fylkeslege og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren Oslo og Viken i 2019.

På den offentlige søkerlisten til stillingen, som Dagens Medisin har fått innsyn i, var Skjerven-Martinsen unntatt offentlighet.

Kommunehelsetjenesteavdelingen har et hovedansvar for statens politikk knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, deriblant fastleger, legevakt og helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Powered by Labrador CMS