Legeforeningen ber om 150 flere turnusplasser

«Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt og faglig uakseptabelt å la unge nyutdannede leger bli stående uten turnusplass», skriver foreningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Ved søknadsrunden i fjor vår ble 481 av 938 søkere stående uten turnusplass. Nå ber Legeforeningen om at Helse- og omsorgsdepartementet øker antallet turnuslegestillinger med minst 150. Tallet er basert på gapet mellom antall årlige turnusplasser i dag, og anslag for hvor mye legebehovet øker hvert år.

«Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt og faglig uakseptabelt å la unge nyutdannede leger bli stående uten turnusplass. Manglende turnustjeneste medfører at unge leger ikke kommer i gang med sin spesialistutdanning», skriver Legeforeningens sentralstyre i et brev til departementet.

Økning i takt med RHF-budsjett
Foreningen viser til tidligere møter med departementet, der den har tatt til orde for at antall turnusplasser øker i takt med budsjettene til de regionale helseforetakene: 2-2,5 prosent årlig. «Dette skulle tilsvare en årlig økning på 19-25 turnusplasser», heter det i brevet.

LEDER TURNUSRÅDET: Anja Fog Heen.

      
        Foto: Privat
LEDER TURNUSRÅDET: Anja Fog Heen. Foto: Privat

– Dette har ikke skjedd. Det er et stort behov for ferdigutdannede spesialister. Vi vil at departementet skal erkjenne behovet og øke utdanningskapasiteten deretter, sier Anja Fog Heen, sentralstyremedlem i Legeforeningen, og leder av foreningens turnusråd.

Tjeneste uten akuttkirurgi
I brevet til departementet uttaler Legeforeningen seg dessuten kritisk om at turnustjenesten i kirurgi i flere tilfeller gjennomføres ved sykehus uten akuttkirurgi.

– Vi ser at noen sykehus har en slik funksjonsfordeling at de ikke tilbyr akuttkirurgi, og at de derfor ikke innfrir målbeskrivelsen for turnustjenesten. Vi forventer at de turnusplassene det gjelder, blir flyttet slik at de blir forenlige med denne målbeskrivelsen. Hvis sykehusene ikke kan innfri dette, må det vurderes om de kan ha denne typen turnusplasser, sier Heen.

Legeforeningen har nå bedt om et møte med departementet for å diskutere underskuddet på turnuslegestillinger, og kravet om at turnustjenesten i kirurgi skjer på sykehus med akuttkirurgisk beredskap.

Powered by Labrador CMS