FLERE KVINNER: Kvinneflertallet blant medisinstudentene øker, viser nye tall fra fakultetene. Foto: Colourbox (illustrasjonsfoto)

71 prosent kvinnelige medisinstudenter ved siste opptak

– Negativt med så skjev kjønnsbalanse, sier lederen i Norsk medisinstudentforening.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Ved opptakene høsten 2015 og våren 2016 lå kvinneandelen blant studentene som ble tatt opp til landets fire medisinutdanninger på 71 prosent (se faktaboks).

Høyest er kvinneandelen ved de siste opptakene til Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen: Begge steder er 76 prosent av de nyeste studentene kvinner.

Kvinneandel blant de nye studentene

Universitetet i Oslo:Av totalt 106 studenter er 75 kvinner (71 prosent) i opptaket høsten 2015.Av totalt 119 studenter er 91 kvinner (76 prosent) i opptaket våren 2016.Universitetet i Bergen:Av totalt 166 studenter er 126 kvinner (76 prosent) i opptaket høsten 2015.Norges Teknisk-Naturvitenskapelige UniversitetAv totalt 120 studenter er 79 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015.Universitetet i Tromsø:Av totalt 131 studenter er 87 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015.Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016, hvorav 458 er kvinner (71 prosent). Det er bare Universitetet i Oslo som har opptak både på høsten og våren.Kilde: De medisinske fakultetene

Aktiv rekruttering av menn
Ifølge leder Rasmus Bakken i Norsk medisinstudentforening (Nmf) er den skjeve kjønnsbalansen et problem:

– Dette er bare en fortsettelse på en trend vi har sett i flere år. Vi mener det er negativt med en så skjev kjønnsbalanse på medisinstudiet. Det er en fordel, både under studiet og etter endt utdanning, at legene reflekterer befolkningen for øvrig, sier Bakken.

– Bør det settes inn tiltak for å rette opp i kjønnsbalansen?

– Vi mener det må gjøres en mer aktiv rekruttering av menn inn i legeyrket. Det handler om å vise frem at yrket er attraktivt og spennende også for gutter. Slikt rekrutteringsarbeid gjøres allerede overfor både gutter og jenter til andre yrker, og har vist seg å være effektivt.

– Dalende interesse
Bakken viser til statistikk fra Samordna opptak, og mener denne taler for at den skjeve kjønnsbalansen bør løses ved hjelp av rekrutteringstiltak heller enn kjønnspoeng eller -kvoter.

– Tallene fra Samordna opptak viser at det er den store skjevheten i kjønnsfordelingen blant søkere til studiet som fører til skjevheten ved inntaket. Problemet er altså ikke at de mannlige søkerne er dårligere kvalifisert, men at det er for få av dem. Dette forteller oss i Nmf at det er interessen for faget som er dalende hos potensielle mannlige søkere, ikke deres kvalifikasjoner, sier han.

– Grov underrepresentasjon
Helseminister Bent Høie (H) viste i sin sykehustale til den store andelen kvinnelige ansatte i spesialisthelsetjenesten. Han etterlyste flere kvinnelige toppledere i sykehussektoren, og uttrykte en forventning om at toppledelsen i helseforetakene jobber aktivt med å rekruttere kvinner til lederstillinger.

– At vi har nesten 40 prosent kvinnelige toppledere høres kanskje bra ut, men i en sektor der nesten 80 prosent av de ansatte er kvinner, er dette en grov underrepresentasjon, uttalte Høie i talen.

Powered by Labrador CMS