ABORT: Noen fastleger praktiserer fortsatt lovstridig reservasjon i forbindelse med abort, ifølge Statens helsetilsyn. 
 Foto: ThinkStock
ABORT: Noen fastleger praktiserer fortsatt lovstridig reservasjon i forbindelse med abort, ifølge Statens helsetilsyn. Foto: ThinkStock

Ti kommuner har fortsatt reservasjonsleger

Det er stadig fastleger som reserverer seg mot å bistå kvinner som ønsker abort, selv om dette ikke er lov.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, utløste en opphetet debatt i 2014. Det endte med at helseminister Bent Høie gjorde helomvending og la til rette for at kvinner kan ta direkte kontakt med sykehusene for abort.

Abortforskriften ble endret slik at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset, men er pålagt å informere, veilede, gjøre kliniske undersøkelser og sende kvinnens begjæring om abort videre.

Skal følges opp av fylkesmenn
Nå har Statens helsetilsyn gjort en kartlegging i alle landets kommuner for å undersøke om dette praktiseres i tråd med regelverket. Mens det i januar 2015 var 15 kommuner og bydeler som hadde leger som reserverer seg, var tallet redusert til 10 i februar 2017.

«Det rapporteres stadig om 10 kommuner der det er fastleger som reserverer seg i strid med regelverket. Disse kommunene vil bli fulgt opp på egnet måte av aktuelle fylkesmenn», skriver Helsetilsynet i sin rapport.

BER KOMMUNER TA GREP: Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. 

      
        Foto: Per Corneliussen
BER KOMMUNER TA GREP: Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. Foto: Per Corneliussen

– Når 10 av landets 426 kommuner ser ut til å ha utdaterte avtaler med sine fastleger, fastleger skal jo ikke lenger henvise til abort, er dette noe disse kommunene må følge opp. Alle fastleger skal for øvrig gi informasjon og veiledning til kvinner som vurderer å avbryte svangerskapet, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen til Dagens Medisin.

Ingen klager
Helsetilsynet konkluderer med at forskriftsendringen virker i riktig retning, og at de har «grunn til å tro at kvinner i Norge får nødvendig helsehjelp fra fastleger i forbindelse med uønskede svangerskap». De viser til at verken kommuner eller fylkesmenn har registrert klager på at fastleger har reservert seg mot å bistå kvinner som vurderer eller ønsker abort. 

Likevel bemerker Helsetilsynet at mange av kommunene har gjort lite for å sikre seg at fastlegene er kjent med det nye regelverket. Bare en fjerdedel av kommunene har gjennomført tiltak, mens 35 prosent av kommunene har forholdt seg passive.

Til tross for gjentatte purringer er det 50 kommuner som ikke har svart på undersøkelsen. Tilsynet ber derfor fylkesmennene om å holde spesielt øye med disse kommunene, siden det kan være lovbrudd der.

Kommunene har ansvaret
Tilsynet understreker at det er kommunen, som er avtalepart med fastlegene, som har ansvar for å sørge for at innbyggerne får tilbud om nødvendige og forsvarlige allmennlegetjenester.

«Statens helsetilsyn venter derfor at kommunane set i verk nødvendige tiltak for å sørgje for at fastlegar ikkje reserverer seg mot oppgåver som følgjer av listeansvaret. Nye fastlegar og fastlegar som kjem tilbake frå permisjon må bli orienterte om plikter og ansvar, og avtalar må om nødvendig endrast», skriver tilsynet på sin nettside.

Powered by Labrador CMS