PERMANENT ØKNING: Regjeringen foreslo i mai å midlertidig øke antall LIS-stillinger med 100. Nå ser det ut som om økningen kan bli permanent.  Foto: Colorbok

PERMANENT ØKNING: Regjeringen foreslo i mai å midlertidig øke antall LIS-stillinger med 100. Nå ser det ut som om økningen kan bli permanent. 

Foto: Colorbok

Budsjettlekkasje: 100 nye LIS-stillinger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 LIS1-stillinger, melder NTB torsdag ettermiddag. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Regjeringen foreslo i slutten av mai å gi 53 millioner kroner til å midlertidig øke antall LIS-stillinger med 100.

Torsdag kom det en budsjettlekkasje fra regjeringspartiene der det fremgår at de i statsbudsjettet for 2021 foreslår å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye LIS1-stillinger permanent

Sveinung Stensland, som er helsepolitisk talsperson i Høyre, sier til NTB at han er glad for satsingen:

– Kommunene er helt avhengige av å rekruttere leger i den krisen vi står i, sier han.

Dette har vært et langsiktig mål for regjeringen, som vi nå innfrir ytterligere. Carl-Erik Grimstad (V)

Den midlertidige økningen forskutterer dermed den permanente økningen i antallet utlyste stillinger som skjer fra høsten 2021, opplyser regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

– Dette har vært et langsiktig mål for regjeringen, som vi nå innfrir ytterligere, sier Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson for Venstre.

Fra midlertidig til permanent
Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening (YLF) var en av dem som ettelyste en permanent styrking av LIS-utdanningen da den midlertidige tiltakspakka kom i mai. 

– Behovet er jo 200 stillinger på permanent basis, men vi er jo glad for alt som fører til at vi får flere leger inn i spesialiseringer. Nå skal vi fortsette å jobbe for at disse stillingene skal bli permanente og dobles i antall. For vi trenger flere spesialister både for å dekke behovet i primær- så vel som spesialishelsetjenesten, sa hun tli Dagens Medisin i mai, og fikk støtte fra Håvard Ulsaker, som er leder i Norsk medisinstudentforeningen (NMF). 

Dermed har regjeringen kommet YLF og NMS noe i møte, selv om behovet, ifølge dem, er enda større enn de 100 utdanningsstillingene som regjeringen nå foreslår. 

Powered by Labrador CMS