FORNØYD: – Rapporten viser et utvalg som har lyttet til innspill, gjennomarbeidet disse, og kommet med gode anbefalinger, sier Øystein Ohr, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf). Foto: Legeforeningen

Anbefaler 440 nye studieplasser på medisin – så snart som mulig

– Kapasiteten på medisinstudiet må økes, konkluderer ny rapport. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

LEGGER FREM RAPPORT: Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin, NTNU, har ledet arbeidet. Arkivfoto

Det var i juni i fjor at Kunnskapsdepartementet satte ned en arbeidsgruppe, Grimstad-utvalget, som blant annet skal utrede muligheten for å øke antallet studenter på medisinstudiet.

Utredningen er en oppfølging av vedtak i Stortinget. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget fem millioner kroner til dette arbeidet.

Innen 2027
Onsdag legger de fram sin konklusjon: Her fastslår de at kapasiteten må økes med 440 nye studieplasser.

– Utvalget anbefaler at vi i Norge på kort sikt selv utdanner 80 prosent av de legene vi trenger, tilsvarende totalt 1076 studieplasser. Dette betyr at kapasiteten må økes med 440 nye studieplasser, i tillegg til dagens 636 studieplasser, heter det fra utvalget, som har sitt navn etter Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin, NTNU, som har ledet arbeidet.

Og dette bør skje «så snart som mulig», ifølge utvalget:

– Utvalget anbefaler at en opptrapping av de 440 nye studieplassene skal være fullført så snart som mulig, og senest innen høsten 2027. 

Fornøyd studentforening
Leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) , Øystein Ohr, er i sum fornøyd:

Utvalget har bestått av:

Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin, NTNU (leder)Steinar Hunskår, prodekan for utdanning, Det medisinske fakultet, UiBGeir Sverre Braut, professor II, UiSElisabeth Farbu, klinikksjef, SUSKarin Straume, fagdirektør, HelsedirektoratetJeppe Emmersen, Vice Dean Education, Faculty of Medicine, Aalborg University

– Vi er veldig glad for at dette utredningsarbeidet ble satt i gang, og den rapporten som er fremlagt nå viser et grundig og godt arbeid. Rapporten viser et utvalg som har lyttet til innspill, gjennomarbeidet disse, og kommet med gode anbefalinger, sier han til Dagens Medisin.
– Disse viser en nødvendig, men realistisk, måte for Norge å tilstrebe at eget behov for leger dekkes av egen kapasitet. Dette er en internasjonal forpliktelse Norge er bundet til gjennom WHO-koden for etisk rekruttering av helsepersonell.

Han mener anbefalingene rundt utdanningskapasitet er gode, og realistiske:
– Disse svarer ikke ut et eventuelt langsiktig mål om å dekke enda større andel av eget behov, men å komme til 80 prosent på kort sikt vil være en veldig god start.

– Vårt langsiktige mål er at det bør være samsvar mellom behov og kapasitet. Når vi likevel er godt fornøyd med utvalgets anbefalinger, henger det sammen med at vi deler et felles ønske om at en økning må gjennomføres uten å gå på bekostning av kvaliteten i studiet, sier Ohr.

– Må være mer i kommunene
Utvalget anbefaler også at kommunehelsetjenesten benyttes mer som læringsarena i medisinstudiet, og at det innføres nasjonale finansieringsordninger for praksisstudier i primærhelsetjenesten.  

– Uavhengig av antallet studieplasser, er dette viktige og riktige anbefalinger, mener Ohr.

Han viser til at liggetiden i sykehusene stadig går ned, og flere pasienter behandles i kommunehelsetjenesten.

– Da er det viktig at studentene også får trening på de arenaene pasientene er, for senere å kunne yte best mulig helsehjelp. Med den rekrutteringssituasjonen som er til allmennmedisin og fastlegeyrket i dag, kan det også tenkes at dersom studentene eksponeres mer for faget og gis dyktige veiledere som gjør at vi opplever mestring og trivsel, i større grad vil tenke på allmennmedisin som et fag man vil søke seg til.

Powered by Labrador CMS