DEMONSTRERTE: Ylf-tillitsvalgt Anniken Riise Elnes og Rannei Hosar (t.h), tidligere leder i Norsk medisinstudentforening fikk støtte fra kolleger og medstudenter under markeringen for 200 flere LIS-stillinger i november i fjor. Arkivfoto: Anne Grete STorvik Foto:

Helsedirektoratet anbefaler 200 nye LIS1-stillinger

Helsedirektoratet har snudd og mener nå at antall LIS1-stillinger bør økes med 200, i tråd med Legeforeningens ønske.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, vurdert behov for antall spesialiseringsstillinger for nyutdannede leger. I rapporten foreslår de at det opprettes 200 nye slike stillinger, slik Aftenposten omtalte tirsdag.

Dette er helt i tråd med det Legeforeningen har kjempet for lenge. I dag står det hundrevis av nyutdannede leger i kø for å få LIS1 og dermed komme i gang med spesialiseringen. I fjor høst samlet medisinstudenter og yngre leger seg utenfor Stortinget der parolen nettopp var 200 flere LIS-stillinger.

Helsedirektoratet har vært uenig, og rådet i 2014 helseministeren til å redusere antall stillinger. Helseminister Bent Høie sier til Aftenposten at han er glad han ikke fulgte det rådet.

Høy vekst
«Høy vekst i legestillinger fram til nå, fortsatt udekket behov for legespesialister samt innstramninger i regelverk er de viktigste faktorene av betydning for et økt antall LIS1», begrunner direktoratet i sin rapport.

– Utviklingen i antall legestillinger siden 2014 har vært adskillig høyere enn vi forutså den gangen, med modellen vi hadde tilgjengelig for å anslå fremtidig legebehov, sier divisjonsdirektør Sissel Husøy i Helsedirektoratet til Aftenposten.

I dag lyses det ut 950 LIS1-stillinger per år, 475 om våren og 475 om høsten. De siste årene har stadig flere nyutdannede leger søkt på disse stillingene. Antallet stillinger har vært det samme i flere år, og muligheten til å bli ansatt har stadig blitt mindre.

Helsedirektoratet foreslår at det planlegges en opptrapping i samråd med helseforetak og kommunene.

– Høie må lytte
I Granavolden-plattformen har den nye regjeringen allerede varslet at de vil øke antall LIS1-stillinger for å «imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten». De har imidlertid ikke tallfestet økningen. Det vil helseministeren heller ikke gjøre nå.

– Høie har bedt om en rapport og sier han er glad for å få et annet resultat enn han fikk i 2014. Helseministeren kan derfor ikke gjøre annet enn å lytte til de vektige argumentene både fra Helsedirektoratets fagavdeling og våre eksperter, sier legepresident Marit Hermansen til Aftenposten.

På nettsidene til Yngre legers forening skriver leder i foreningen, Christer Mjåset, at det haster å øke antall stillinger.

«Ylf forventer at Høie tar grep og legger til rette for en opptrappingsplan for det årlige antallet LIS1 slik at vi snarest mulig når 1150. Med tanke på fremtiden for pasientens helsetjeneste har vi ikke tid til å utsette dette lengre», påpeker Mjåset.

Powered by Labrador CMS