UTFORDRING: – Vi vet at psykiske helseproblemer er vanlig blant innsatte, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich.

Foto:

Innsatte i fengslene skal få bedre psykisk helsehjelp

Psykiske helsetjenester og rusbehandling til innsatte i fengslene skal styrkes, til tross for at tilbudet har blitt bedre de siste årene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Et estimat er at cirka ni av ti innsatte i fengsel har en psykisk lidelse, og over halvparten skal slite med rusmiddelavhengighet når de blir innsatt.

Må styrke behandlingstilbud
Derfor har helseforetakene i Norge, i samarbeid med Kriminalomsorgen, utarbeidet en plan skal styrke helsetilbudet ytterligere.

– Vi vet at psykiske helseproblemer er vanlig blant innsatte og det er viktig å styrke behandlingstilbud i fengslene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

I planen legges det opp til at det skal være stedlige tjenester i fengslene. Helse Sør-Øst skriver at disse kan organiseres som poliklinisk tilbud i fengslene, eller eventuelt gjennom nedsatte team som reiser til fengslene.

– Kan være utfordrende
Det hele skal tilpasses antall innsatte, type soning og sikkerhetsnivå.

– Innsatte i fengsler har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre innbyggere, men ofte er ordinære helsetjenester ikke tilgjengelige nok og det kan være utfordrende å gjennomføre behandling utenfor fengselet, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

I Helse Sør-Øst er det åtte helseforetak med ansvar for 30 fengsler. Siden 2018 har det blitt fordelt 26 millioner kroner til styrking av helsetjenester for innsatte.

Ti millioner kroner av midlene er nylig fordelt mellom seks helseforetak:

Sykehuset Vestfold HF, 2 mill. kroner

Sykehuset Innlandet HF, 2 mill. kroner

Akershus universitetssykehus HF, 2 mill. kroner

Oslo universitetssykehus HF, 2 mill. kroner

Vestre Viken HF, 1 mill. kroner

Sykehuset Telemark HF, 1 mill. kroner

Powered by Labrador CMS