ANSATTE SMITTET: NRK skriver at gjennom siste uken er det 42 ansatte ved sykehuset som har fått påvist covid-19-smitte. De fleste av disse er smittet utenfor sykehuset. Arkivbilde: St. Olavs hospital Foto:

ANSATTE SMITTET: NRK skriver at gjennom siste uken er det 42 ansatte ved sykehuset som har fått påvist covid-19-smitte. De fleste av disse er smittet utenfor sykehuset. Arkivbilde: St. Olavs hospital

Foto:

St. Olavs innfører munnbindpåbud for uvaksinerte ansatte

St. Olavs hospital er i gult beredskapsnivå. NRK skriver at sykehuset snart har sprengt kapasitet, og at det innføres munnbindpåbud for uvaksinerte ansatte.

Publisert

– Vi har full forståelse for at ansatte eventuelt ikke ønsker å oppi vaksinasjonsstatus, men de vil da bli ansett som uvaksinerte, sier ledelsen til NRK.

Det er ansatte med pasientkontakt som nå vil få spørsmål om de er vaksinert mot covid-19 eller ikke.

NRK skriver at gjennom siste uken er det 42 ansatte ved sykehuset som har fått påvist covid-19-smitte. De fleste av disse er smittet utenfor sykehuset.

Gjeninnfører en meters-regelen

11. november gjeninførte sykehuset en meters-regelen. Det betyr redusert antall deltagere for kurs- og møtevirksomhet.

Ansatte oppfordres til å redusere sosialt samvær på fritiden, og det vil ikke arrangeres sosiale sammenkomster i regi av arbeidsgiver, skriver sykehuset på egen nettside.

Per 12. november klokken 8:55 hadde sykehuset 16 pasienter innlagt med covid-19, hvorav fire var på intensivavdelingen og to av pasientene er på intensiv med respirator.

Sykehuset har vedtatt å utsette planlagt aktivitet som kan vente, tiltaket er forlenget ut uke 46. Målet for tiltaket er å frigjøre senger slik at disse kan brukes til utskrivningsklare pasienter.

Legesentre med begrenset kapasitet

Flere legesentre i Trondheim har meldt om utfordringer på grunn av covid-19. Ett av legesentrene har meldt om sterkt begrenset kapasitet og flere andre har begrenset kapasitet på grunn av sykdom blant ansatte, skriver NRK.

Situasjonen fører til at mange pasienter ikke får utført normale fastlegetjenester, skriver kommunen i en pressemelding.

– Denne situasjonen anser vi som alvorlig. Vi følger situasjonen tett, og er i dialog med aktuelle legesentre og legevakten for å finne løsninger, uttaler Hilde Myhre, enhetsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Trondheim kommune.

Kommunen innfører nye regler og anbefalinger

Formannskapet i Trondheim har vedtatt å gjenninføre munnbindpåbudet for reise med drosje og i kollektivtrafikk. Trafikklysmodellen i skolen innføres også for å hindre smittespredning blant barn og unge.

Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forskriften gjelder til og med 24. november.

Formannskapet anbefaler også bruk av munnbind i butikker og på kjøpesentre der man ikke kan holde en meters avstand til andre mennesker. Det anbefales også at kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og lignende bruker munnbind. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandling.

Powered by Labrador CMS