VIL UYTSETTE: Styringsgruppa for regional innføring av Helseplattformen vil at utrulling av ny journalløsning utsettes til problemene på St. Olav er løst.

Foto: Foto: Julie Kalveland

Anbefaler å bremse utrullingen av Helseplattformen

Styringsgruppa for regional innføring av Helseplattformen anbefaler at utrulling av ny journalløsning i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal utsettes.

Publisert

Styringsgruppen erkjenner at det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftsituasjonen ved St. Olavs hospital.

Det skriver Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding.

Behovet for å løse alle problemene som har oppstått etter innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital må ha ha prioritet foran innføring på nye områder, mener styringsgruppen, som består av ledelsen i alle helseforetakene, og representanter fra de tillitsvalgte.

- Opplæringstiltak sluttføres som planlagt i Helse Nord-Trøndelag, men før videre utrulling av Helseplattformen kan gjøres for sykehusene må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til arbeidet med å bedre den tekniske løsningen og bruken av denne. Det gjøres for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon, heter det i pressemeldingen.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ta stilling til forslaget om utsettelse og revidert framdriftsplan i styremøte 5. januar 2023.

Kritiske feil

Styringsgruppen erkjenner at det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftsituasjonen ved St. Olavs hospital.

Styringsgruppen har vedtatt en plan, utarbeidet av St. Olavs hospital og Helseplattformen, som dokumenterer hva som må gjennomføres av tiltak for å bedre den tekniske løsningen og bruken av denne, for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon, står det i pressemeldingen.

Dette arbeidet kommer i tillegg til allerede etablerte arbeidsgrupper for å ivareta e-meldinger og NPR-rapportering.

- For å gjennomføre denne planen så raskt som mulig må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til dette arbeidet. Dette vil medføre at forberedende aktiviteter i Helse Nord- Trøndelag og Helse Møre og Romsdal ikke kan gjennomføres som planlagt i den vedtatte innføringsplanen, sier fagdirektør Björn I. Gustafsson som er leder av styringsgruppen.

Trenger ny plan

Om oppstart for disse foretakene utsettes, vil det også være behov for å revidere innføringsplanen.

- Forutsigbarhet knyttet til replanlegging og drift gjør at vi anbefaler at en revidering av en detaljert fremdriftsplan med milepæler gjøres samtidig med vedtak om utsettelse i styremøte i Helse Midt-Norge RHF i januar, sier Gustafsson i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS