Ny forskrift skal gi sikrere pasientjournaler Foto:
Ny forskrift skal gi sikrere pasientjournaler Foto:

Ny forskrift skal gi sikrere pasientjournaler

En ny forskrift skal sørge for bedre sikkerhet rundt elektroniske pasientjournaler og andre helseregistre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

En ny forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonsforskriften) ble fastsatt i statsråd i fredag 24. juni.
Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil forskriften sørge for økt sikkerhet rundt elektroniske pasientjournaler og andre helseregistre.
Forskriften regulerer tilgang til helseopplysninger. Den skal sikre informasjonssikkerhet internt i virksomheten - og når elektroniske pasientopplysninger skal deles mellom de ulike delene av helsetjenesten.
Alle som gis autorisasjon for tilgang til helseopplysninger, må få opplæring, og det må foreligge avtaler mellom virksomheter som skal utveksle helseopplysninger.
Tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter kan som hovedregel bare gis etter uttrykkelig samtykke fra pasienten.
Virksomhetene skal jevnlig kontrollere hvem som har hatt elektronisk tilgang til helseopplysninger i pasientjournalen og andre behandlingsrettede helseregistre. Hvis noen har tilegnet seg helseopplysninger urettmessig, skal både Datatilsynet, Statens helsetilsyn og pasienten informeres. Pasienten får innsynsrett i navn og organisatorisk tilhørighet til den som har hatt urettmessig tilgang.
Dagens Medisin 12/2011

Powered by Labrador CMS