Karita Bekkemellems blogg

Husk medisin og livsvitenskap innen bioøkonomi

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk er viktig, men ikke utelat helse.

I løpet av året planlegger regjeringen å legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi. Våre nordiske naboland, samt flere andre europeiske land og EU kommisjonen har allerede utarbeidet slike strategier, og det er svært gledelig at regjeringen ønsker å utarbeide en slik også i Norge.

Ifølge OECD vil bioøkonomien være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år, og det er viktig at Norge satser bevisst, og posisjonerer seg, i forhold til den forventede veksten i biorelaterte næringer. Norge er, med våre naturressurser og vår kompetansebase, godt egnet til å utnyttet potensialet og bli en viktig bidragsyter i utviklingen av bioøkonomien.

Men regjeringen har en for smal definisjon av hva bioøkonomi er. Regjeringen legger til grunn at begrepet bioøkonomi skal omfatte blant annet skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, samt næringsvirksomheter knyttet til disse næringene. Det er viktig, men det er ikke lagt vekt på verdiskapingspotensialet som ligger i avansert kunnskap om gener og komplekse celleprosesser som i dag preger den moderne medisinen. Jeg stiller meg undrende til hvorfor den norske regjeringen har utelatt medisin- og livsvitenskapssektoren i sin foreløpige omtale av norsk bioøkonomistrategi.

Flere meldinger og nasjonale strategier har erkjent verdiskapingspotensialet innen helse, medisin og legemiddelutvikling i Norge. I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning står det:

«Regjeringen har høye ambisjoner om å utnytte det potensialet som ligger i næringsutvikling innenfor helsesektoren, og ønsker derfor helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde».

Likevel er ikke helse og omsorg inkludert i strategien, til tross for at utviklingen innen medisin og diagnostikk i stor grad baserer seg på bioteknologisk forståelse og metodikk. 

Med oljens fall er Norge nødt til å bygge nye næringer, og vi må skape disse næringene basert på kunnskap. Kompetansebasen innen nettopp medisin og helse tilsier at det er stor sannsynlighet for å lykkes med å bygge et bærekraftig næringsliv innen denne delen av bioteksektoren.

Men for å få det til må det satses helhetlig. En nasjonal bioøkonomistrategi uten fokus på medisin og helse vil framstå fragmentert. Regjeringen har nå en stor mulighet til å få på plass en helhetstankegang på tvers av departementer og sektorer, inkludert helse og omsorg. Jeg håper de griper den muligheten.

Powered by Labrador CMS