KARKIRURGI: Pasientvolum påvirker resultatet, ifølge forskningsoversikt. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
KARKIRURGI: Pasientvolum påvirker resultatet, ifølge forskningsoversikt. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Kobler pasientvolum til kvalitet

En ny forskningsoversikt viser at det er en sammenheng mellom volum og pasientdødelighet, både på kirurgnivå og sykehusnivå.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Oversikten fra Folkehelseinstituttet, som bygger på 89 internasjonale observasjonsstudier, viser at det er sammenheng mellom volum og pasientdødelighet, både på kirurgnivå og sykehusnivå. Dermed bekrefter funnene antakelsen om at «øvelse gjør mester».

– Sammenhengen ble funnet både for åpne prosedyrer («vanlige» operasjoner) og endovaskulære prosedyrer der instrumentene føres inn i kroppen via en blodåre. For enkelte pasientgrupper gir høyere pasientvolum trolig både lavere 30-dagers dødelighet og lavere sykehusdødelighet, sier seniorforsker Astrid Austvoll-Dahlgren ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Flere inngrep
Sammenhengen mellom dødelighet og volum ble funnet for pasienter med:

  • utposing på hovedpulsåren i bukhulen (abdominale aorta-aneurismer)
  • utposing på hovedpulsåren i bryst og bukhule (torakale og abdominale aorta-aneurismer)
  • innsnevring av blodårer i halsen (karotisstenose)
  • perifer karsykdom som innsnevringer i blodårene i bekken og ben
  • innsnevringer i blodårer i nyrene (nyrearteriestenose)

Færre komplikasjoner
– Høyere pasientvolum gir også trolig færre komplikasjoner og kortere sykehusopphold for pasienter med utposing på hovedpulsåren i bukhulen og pasienter med innsnevring av blodårer i halsen, sier Austvoll-Dahlgren.

Selv om sammenhengen ser ut til å gjelde både ved planlagte og akutte innleggelser, er det større usikkerhet knyttet til de sykeste pasientene. Forskerne påpeker at det er behov for flere studier som undersøker dette.

Arbeidet er utført på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.

Powered by Labrador CMS