NY METODE: Slobodan Calic, overlege ved Sørlandet Sykehus har gjennomført en mulighetsstudie på bruk av Hololens og mixed reality i CTO PCI proktering intervensjons-kardiologi.

Foto:

Først i verden til å bruke Hololens og mixed reality i intervensjons-kardiologi

Slobodan Calic og Christian Hesbø Eek er først i verden til å bruke Hololens og mixed reality innen CTO PCI proktering intervensjons-kardiologi. Fagansvarlig ved Sørlandet Sykehus HF tror metoden er implementert i løpet av et par år.

Publisert Sist oppdatert

– Nå er vi kommet godt i gang og har gjennomført fire testprosedyrer, samt ni prosedyrer i selve prosjektet. Totalt er ni pasienter inkludert. Nå er vi også autonome og ikke avhengig av hjelp til oppsett og av teknikere i Holocare, sier Slobodan Calic, overlege og intervensjonskardiolog ved Sørlandet Sykehus til Dagens Medisin.

Presentasjon i mai
Dagens Medisin har tidligere omtalt mulighetsstudien som er gjennomført i Arendal ved Sørlandet Sykehus og Rikshospitalet.

Det er Slobodan Calic, og Christian Hesbø Eek, overlege og intervensjonskardiolog ved Oslo universitetssykehus som gjennomfører «mulighetsstudien» for å se om og hvordan verktøyene fungerer i praksis. Eek er proktor og mentor for Calic, som er operatør i prosedyrene og mulighetsstudien.

Calic og Eek har nå vist at de nå kan bruke verktøyet uten ekstern hjelp. Nylig publiserte de to en artikkel i tidsskriftet Hjerteforum.

I mai skal Calic holde et innlegg om teknologien og prosedyren under EuroPCR kongressen som går fra 17. til 20. mai i Paris.

– Det blir veldig spennende og gøy. Deretter skal vi inkludere en pasient til i studien, så er planen å få publisert i et internasjonalt tidsskrift.

Studien viser to ting
– At det er mulig å gjøre det rent teknisk, det å samarbeide virtuelt på denne måten. Jeg gjør prosedyrer i Arendal, mens Eek befinner seg fysisk i Oslo, sier Calic.

Tradisjonelt er det slik at CTO-PCI-proktorering gjennomføres ved at ekspert/proktor er fysisk tilstede under prosedyren.

Calic tror denne metoden har flere ting for seg, blant annet at virtuell operatør eller proktor får anledning til å se det som operatør ser og hva som utføres underveis i prosedyren samtidig som de kan kommunisere i sanntid.

– Det kan være til stor hjelp når man står i tidkrevende prosedyrer som krever høy konsentrasjon. Verktøyet åpner også for fremtidig forbedringer som for eksempel felles behandling av virtuelle diagnostiske bilder eller prosedyre-relatert informasjon.

– Gjennom HoloLens kan vi samhandle og være interaktive under hele prosedyren, sier Calic. Foto: Sørlandet Sykehus.

Deltok fra Spania
Calic mener studien viser at verktøyet kan brukes i andre operative grener innenfor medisin.

– For eksempel under en pandemi hvor det er vanskelig at kompetansen flytter på seg fordi man ikke skal reise og omgås andre mennesker mer enn nødvendig.

Han forteller at den siste prosedyren de to har gjennomført i lag bydde på større avstand enn Arendal – Oslo.

– Da var Eek i Spania. Vi har tidligere snakket om en maks avstand på 300 kilometer, men det gikk bra. Det viser hvor anvendelig det kan være.

Overlegen mener det også kan bli et godt verktøy når det gjelder utdanning og deling av kompetanse.

– Det kan bli et bra pedagogisk redskap i utdanning og deling av informasjon.

Calic sier en utfordring med prosedyren er stabilt nett. Han tror at når 5G nettet er på plass så kan det bidra til mer stabilitet. I tillegg kommer personvernhensyn.

– Det har vært en nøkkelutfordring hele tiden. Vi har hele veien tenkt på anonymisering av data og hvordan gjøre gode personvernhensyn hele tiden. Skal man bruke dette ad-hoc så er nok personvern den største utfordringen.

– Sannsynlig med implementering
Steinar Omnes, fagansvarlig innovasjon ved Sørlandet Sykehus synes prosjektet er veldig spennende.

– Det mest spennende her er at klinikere har sett en fremtidsrettet mulighet å samarbeide på. Dette er tidligere diskutert innenfor digital hjemmeoppfølging, men her er det tatt inn i kirurgiske prosedyrer, som man er først i verden til å gjøre, så vidt vi vet.

Omnes trekker frem samarbeidet mellom selskap, sykehus og klinikere som en suksesshistorie.

– Det er positivt for alle parter.

Han mener det er høy sannsynlighet for at metoden vil bli implementert ved Sørlandet Sykehus.

– Det er flere instanser som har et avgjørende ord med i laget før det blir det, men vi er allerede langt på vei. Men her er nøkkelpersoner som klinikere allerede involvert i prosessen. Metoden er testet av operatør i klinikk. For andre metoder er det vanlig å teste i simulert miljø før man diskuterer implementering. Her er det gjennomført. Vi er kanskje på fase fire av fem i den prosessen.

– Tør du tippe et tidsperspektiv for implementering?

– Nå skal pasientinklusjon fullføres og Calic skal forfatte en artikkel til. Deretter vil man vurdere neste steg. Men innen to år må det gjøres en faglig vurdering av den løsningen som nå er verifisert og forsket på.

Omnes tror også at metoden kan ha implikasjon på andre fagområder på sykehuset.

– Dette er et verktøy for alle områder hvor det er behov for assistanse av spesialist som ikke trenger eller kan være fysisk tilstede. Det tror jeg er ganske generelt. jeg tror det vil bli implementert på andre områder ganske raskt etter PCI.

Interessekonflikt: Slobodan Calic oppgir at studien er av ren akademisk karakter og at det dermed ikke er noen interessekonflikter å melde om. Studien er gjennomført ved Sørlandet Sykehus i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet, med støtte fra Helse Sør-Øst RHF.

Powered by Labrador CMS