STOR VARIASJON: Det er store forskjeller i avtalene til de fire RHF-direktørene. Best ut kommer direktøren i Helse Vest som også har lønn hvis helseforetaket legges ned, samt styreverv som gir mer enn 600.000 i ekstrainntekter i året. Foto: Montasje: Lasse Moe
STOR VARIASJON: Det er store forskjeller i avtalene til de fire RHF-direktørene. Best ut kommer direktøren i Helse Vest som også har lønn hvis helseforetaket legges ned, samt styreverv som gir mer enn 600.000 i ekstrainntekter i året. Foto: Montasje: Lasse Moe

Helsetoppenes mange gode avtaler

Alle de fire RHF-direktørene har høy lønn og gode avtaler. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF tjener mest, har de beste avtalene – og får i tillegg 664.000 kroner på til sammen fem ulike styreverv. Han får også beholde lønn og alle godene hvis det regionale helseforetaket legges ned.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det er til dels store variasjoner i arbeidskontrakter, lønn, pensjonsordninger, sluttavtaler – og ikke minst hvor mange styreverv og hva direktørene i de fire regionale helseforetakene tjener på slike verv. Det viser en ny gjennomgang.

Dagens Medisin har innhentet arbeidsavtaler, eventuelle tilleggsavtaler, samt gått igjennom årsrapportene for de fire regionale helseforetakene for å se på lønn, pensjon, sluttavtaler og andre tilleggsgoder for direktørene der. Det er videre søkt i Proff etter styreverv og næringsinteresser. Har direktørene dette, er årsrapporter for de aktuelle virksomhetene gjennomgått.

Tilleggsavtale i 2014
Aller best ut kommer direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF. I januar 2014 signerte Nilssen og daværende styreleder Oddvard Nilsen en tilleggsavtale til arbeidskontrakten fra 2002. Det var like etter at Erna Solberg (H) tok over som statsminister etter en valgkamp der Høyre lovte å legge ned de regionale helseforetakene (RHF-ene).

Nøkkeltall for 2018 Helse Sør-Øst RHF Innbyggere: 3 millioner Ansatte: 78 400 Budsjett: 81,6 milliarder Helse Vest RHF Innbyggere: 1,1 millioner Ansatte: 28 018 Budsjett: 29,5 milliarder Helse Midt-Norge RHF Innbyggere: 726 000 Ansatte: 21 633 Budsjett: 21,8 milliarder Helse Nord RHF Innbyggere: 486 000 Ansatte: 17 900 Budsjett: 18 milliarder

I tillegg til å fastslå at ordinær pensjonsalder er 65 år, har tilleggsavtalen fire hovedpunkter:

 • Herlof Nilssen har rett til å tre ut av stillingen som administrerende direktør i Helse Vest RHF ved fylte 62 år, dersom han ønsker det. På samme måte har Nilssen plikt til å tre ut av stillingen hvis styret ønsker det ved fylte 62 år.
 • Hvis punkt 1 inntrer, stiller Herlof Nilssen sin arbeidskapasitet til disposisjon for styret fra fylte 62 år, og forplikter seg til å arbeide med de oppgaver som blir tildelt fra styret/styrets leder frem til pensjonsalder (65 år).
 • Herlof Nilssen oppebærer sin lønn tilsvarende den lønn og andre ytelser som gjelder ved fylte 62 år.
 • Forpliktelsene i denne avtalen skal bestå uavhengig av organisasjonsform i spesialisthelsetjenesten og/eller Helse Vest RHF.

Har dialog med styreleder
14. januar 2020 fyller Herlof Nilssen 62 år. Da er spørsmålet om han vil benytte seg av avtalens mulighet til å takke for seg etter 20 år i sjefsstolen i Helse Vest RHF, eller om styret finner ut at 20 år er nok og at foretaket trenger nye krefter på toppen.

– Det står i kontrakten at jeg har en rett og en plikt til å gå av ved fylte 62 år. Da er det naturlig at jeg har en dialog med min styreleder om dette – og det har jeg, sier Herlof Nilssen i en kommentar til Dagens Medisin.

– Ja, men vurderer du å gå av?

Herlof Nilssen, Helse Vest

      
        Foto: Lasse Moe
Herlof Nilssen, Helse Vest Foto: Lasse Moe

– En sånn avtale står ved lag til den ikke gjelder lenger, svarer Nilssen.

– Du har i avtalen sikret deg videre lønn og alle betingelser hvis foretaksmodellen vrakes. Hvordan er det mulig – og hva skal du da gjøre for lønnen, og hvor?

– Det ser kanskje spesielt ut, men den muligheten ville ha ligget der også uten avtalen. Det ville ha blitt en virksomhetsoverdragelse eller noe tilsvarende.

– Du tjener best av alle RHF-direktørene og har de beste betingelsene. Hvorfor skal du tjene mer enn direktøren i Helse Sør-Øst som leder et foretak som er mer enn dobbelt så stort som Helse Vest?

– Nå spør du feil person. Min lønn må du spørre min styreleder om.

– Du har også flest styreverv, mange av dem i store konsern og organisasjoner. Hvordan kan dette kombineres med en stor lederjobb?

– Sjekkpunktet på det er om de som har hyret meg inn, mener jeg gjør en god jobb. Du får spørre dem, svarer Nilssen.

Forsvarer betingelsene
Både den tidligere styrelederen i Helse Vest, som inngikk tilleggsavtalen med Herlof Nilssen, og dagens styreleder, forsvarer direktørens lønn og mange styreverv.

– Herlof Nilssen gjorde en strålende jobb og det var store utfordringer i regionen. Derfor ønsket jeg å gi ham gode betingelser, blant annet ved å sikre ham fremover uavhengig av hva som kunne skje med foretaksmodellen, sier Oddvard Nilsen til Dagens Medisin.

Han var styrelederen som fremforhandlet og fikk styrets godkjennelse av tilleggsavtalen. Oddvard Nilsen var stortingspolitiker for Høyre fra 1993 til 2005. Han var Høyres parlamentariske leder i perioden 2001–2005.

– Jeg mener prinsipielt at slike avtaler må være gjensidige. Derfor fikk jeg inn at styret må kunne avsette en direktør hvis styret mener det er klokt med et bytte.

– Bra med styreverv
Dagens styreleder, Einar Strømsvåg, ønsker ikke å kommentere punktet knyttet til en eventuell nedleggelse av foretaksmodellen, og vil heller ikke si noe om hvorvidt det drøftes om Herlof Nilssen skal gå av når han runder 62 år.

– Det vil bli gitt informasjon om, eller når, det eventuelt er aktuelt. Herlof Nilssen har vært med siden starten og har levert fantastisk godt gjennom mange år. Hans lønn gjenspeiler dette, og den er i tråd med utviklingen for lederlønninger i staten, sier Strømsvåg til Dagens Medisin.

I Avinor-styret får Herlof Nilssen impulser fra andre. Det kan bli for mye helse på hjernen også Einar Strømsvåg

Han mener Nilssens mange styreverv er et gode for Helse Vest.

– Staten er en gedigen arbeidsgiver. Som styreleder i Spekter bidrar Nilssen til å sette arbeids- og lønnspolitikken i Norge. Det er viktig også for Helse Vest. To av de andre styrevervene er hans måte å jobbe strategisk nasjonalt på, for å utvikle og implementere felleskapets strategier.

Og Strømsvåg legger til:

– I Avinor-styret får han impulser fra andre. Det kan bli for mye helse på hjernen også. Hans samlede styreverv bekymrer meg ikke. Herlof Nilssen trenger disse utfordringene, og foretaket får mye tilbake, sier Strømsvåg.

På linje med andre
Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF er etter Herlof Nilssen den som tjener mest, men også den som leder det desidert største regionale helseforetaket. Hun får 66 prosent av lønnen opptil 12 G i pensjon, og kan få opp til ett års etterlønn hvis hun må gå av.

– Da jeg ble ansatt i 2015, ble jeg innplassert på et lønnsnivå som var naturlig i sammenligning med de andre RHF-direktørene, den øvrige ledergruppen i Helse Sør-Øst og foretaksdirektørene i vår region. Min pensjon er en standardpensjon for alle ansatte i hele Helse Sør-Øst, sier Lofthus i en kommentar til Dagens Medisin.

At hun som leder et helseforetak som er mer enn dobbelt så stort som Helse Vest, tjener mindre enn Herlof Nilssen, ønsker Lofthus ikke å kommentere.

– Styrevervet i KLP fra 2019 har jeg overtatt etter at Helse Vest og Helse Nord tidligere har representert RHF-ene der. Min hovedoppgave er å lede Helse Sør-Øst. Da er det ikke naturlig for meg å sitte i for mange styrer i tillegg, sier Lofthus.

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF kommer dårligst ut på lønnsstatistikken blant de fire RHF-direktørene. Også han får 66 prosent av lønnen opp til 12G i pensjon og en mulig etterlønn på ett år hvis han må gå av. Han er imidlertid den eneste av RHF-direktørene som har firmabil.

– Jeg har en god lønn. Styrets intensjon da jeg ble ansatt var at Helse Midt-Norge ikke skal være lønnsledende. Det synes jeg er en riktig vurdering. Bilavtalen ligger der fra tidligere. Det har vært en del av betingelsene for administrerende direktør fra starten, så det ble videreført også for meg, sier Stig Slørdahl til Dagens Medisin.

Åpenhet og ryddighet
Det har tidligere stormet rundt både lønn og sluttavtalen til administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord. Han blir om kort tid pensjonist. Ny direktør skal ansettes i Helse Nord-styret 28. juni. Hvilke betingelser vedkommende skal få, ønsker ikke styreleder Renate Larsen i Helse Nord å kommentere.

– Prinsipielt mener jeg det skal være ryddighet og åpenhet rundt arbeidsavtalen med administrerende direktør i Helse Nord. Avtalen skal være offentlig, og vi må kunne stå stødig i de valgene vi tar, sier Larsen.

Hun sier videre at Helse Nord har gode retningslinjer for biverv.

– Skal administrerende direktør ha styreverv, kan disse ikke gå utover hovedarbeidet i Helse Nord, være i konflikt med arbeidet der, svekke tilliten til direktøren eller RHF-et, og habilitet må ivaretas. Når det er sagt, kan ulike biverv også være relevant for hovedjobben og gi et utvidet perspektiv som er nyttig for RHF-et, sier Larsen.

Hun påpeker at alle biverv skal avklares med styreleder.

Powered by Labrador CMS