FEIRET: Prosjektet GIVE har fått tildelt ti millioner kroner. Prosjektet starter opp i 2021 og skal pågå i fire år. Foto: Skjermdum Janca Molthe van Doorn

Foto:

Milliontildeling til sykepleierutdanning

Prosjektet GIVE ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har fått tildelt ti millioner kroner av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling. Prosjektet skal utvikle en digital plattform for kommunikasjon og diskusjon om praksis i sykepleierutdanningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Det er utrolig morsomt og gøy å få denne anerkjennelsen og muligheten til å ta prosjektet videre, sier prosjektleder Janca Molthe van Doorn til Dagens Medisin.

GIVE (Gjensidig involvering og villet endring) prosjektet skal utvikle en plattformen som skal bedre kommunikasjon mellom utdanningsinstitusjon, veiledere på praksisplasser og studenter. Og gjennom plattformen løfte kvaliteten på utdanningen. Prosjektet starter opp på nyåret skal pågå i fire år.

Digitale læringsarenaer

van Doorn sier at det gjennom praksis er flere ting som kan være utfordrende med tanke på veiledning.

– Det er mye administrasjon i en slik praksisordning. Og det blir flere forskjellige måter å kommunisere på. Vi kommuniserer digitalt, mens det ofte er på papir hos praksissted. Vi fant ikke sammen på en felles plattform. Vi har dermed sett på hvordan å administrere bedre, og skape digitale læringsarenaer.

Hamar, Stange og Tynset kommuner står bak prosjektet sammen med HINN. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Innlandet (Hedmark) og OsloMet deltar også sammen med sykepleierstudenter som har delt av praksiserfaringer.

Hun forteller at det er ikke alle som vet hva det innebærer å være veileder for sykepleierstudenter i praksis.

– Vi har sett at i studentenes praksis så er det flere utfordringer. Fra et veileder-perspektiv er det flere ting som kan være utfordrende. Det kan være greit for praksisplasser å vite om planer og retningslinjer fra skolen og om hvordan veiledning rent praktisk skjer. Og studentene har forventninger. De trenger både støtte og utfordringer. Og vi skal følge opp begge parter.

– Hvordan vil en slik plattform hjelpe i utdanningen?

– Denne plattformen gjør at vi kan møtes digitalt på samme arena hvor vi kan jobbe i lag. Vi ser behov for å øke veiledning og vurderingskompetansen vår sammen. bruke digitale verktøy og muligheter.

van Doorn sier det er flere områder de nå skal jobbe med å utvikle digitalt. Blant annet utvikle digital vurdering, digital veiledning, digital praksisfortelling og utvikle en bloggplattform.

– Systematisk jobbing

– Vi skal se på digital mulighetsrommet for å skape refleksjon over egen praksis. Slik kan vi samarbeide og bli bedre.

– Hva betyr det for dere å få denne tildelingen?

– Det er viktig. Det er viktig å få på plass en arena hvor vi alle kan jobbe og kommunisere sammen, jobbe med kvalitet i utdanningen og gjøre utdanningen relevant i samarbeid med praksisfelt og sykepleierstudenter. Sammen skal vi utvikle praksisplasser som lykkes og skape et engasjement der sykepleierstudentene vil jobbe i kommunehelsetjenesten.

– Nå har vi fire år. Det gir oss tid til å jobbe systematisk og grundig, og mulighet til å utvikle dette skikkelig.

Prosjektet har med seg tre forskere som prosjektveiledere, professor Ellen Karine Grov ved OsloMet, dosent Kjartan Skogly Kversøy ved OsloMet og Tore Bonsaksen ved HINN.

Powered by Labrador CMS