Magne Wang Fredriksen
LEVE BRA: – Vi tror man i mye større grad kan unngå ressursbruk og produksjonstap om man på et tidligere tidspunkt gjør folk i stand til å mestre utfordringene sine. Det er mye å tjene på å bruke mulighetene som gjør dem i stand til å jobbe og leve bra med MS, sier Magne Wang Fredriksen.

Rapport: MS kostet det norske samfunn 12 milliarder kroner i fjor

Samfunnskostnadene knyttet til den kroniske betennelsessykdommen multippel sklerose var på nesten 900.000 kroner i snitt per person med MS i fjor.

Publisert Sist oppdatert

14.000 mennesker lever med sykdommen i Norge, som har en av de høyeste dokumenterte forekomstene av MS i Europa og verden.

Onsdag legger MS-forbundet og Menon Economics fram en total oversikt over samfunnskostnader knyttet til pasientgruppen. Det er første gang en slik rapport presenteres. Her er ikke bare helsevesenets kostnader og utgifter tatt med, men også kostnadene sykdommen fører til for arbeidslivet.

– Det som overrasker mest, er hvor stor den tapte arbeidsevnen er, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen i MS-forbundet til NTB.

Fakta om multippel sklerose (MS)

  • Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.
  • Om lag 14.000 personer i Norge levde i 2022 med sykdommen, 70 prosent var kvinner
  • Hvert år får mellom 400 og 500 personer i Norge diagnosen, de fleste mellom 20 og 40 år.
  • Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt.
  • Fire av fem har et relativt mildt forløp av MS, liten grad av funksjonsnedsettelse, kan arbeide fulltid og har ikke behov for særlig oppfølging. Det er ventet at flere og flere kommer til å forbli i denne kategorien grunnet store medisinske fremskritt de seneste årene.
  • MS-symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse.
  • Forverring av sykdommen skjer som regel i form av akutte anfall (attakker).
  • Personer med alvorlig grad av MS kan sitte i rullestol kun få år etter diagnosetidspunkt. De opplever stort behov for oppfølging, opplever signifikant redusert livskvalitet og blir ofte ufør tidlig.
  • Årsaken til MS er ikke kjent. Forskning tyder på at det er en kombinasjon av arvelig anlegg for sykdommen og påvirkning av ytre faktorer som fører til at sykdommen bryter ut.
  • MS kan i dag ikke helbredes, men bremses og lindres.

Kilde: MS-forbundet

Tapt arbeidsevne

Totalt koster MS samfunnet drøyt 12 milliarder kroner i året. Behandling og oppfølging av pasienter kostet spesialisthelsetjenesten 1 milliard kroner i fjor, mens kommunene brukte omtrent 1,2 milliarder kroner.

Den største andelen kostnader er knyttet til tapt verdiskaping i arbeidslivet: Frafall av arbeid, redusert stillingsprosent, redusert produktivitet, økt korttidsfravær og skattekostnad er beregnet til å utgjøre 5,5 milliarder kroner i året.

– Dette er kanskje det viktigste for oss å tydeliggjøre. Vi må tenke litt annerledes når vi prioriterer framover. Helsepolitikken og arbeidspolitikken må ses i sammenheng. Tallene viser at det er god økonomi i effektive tiltak som god oppfølging, behandling og rehabilitering av personer med MS, sier Fredriksen.

Optimistisk

MS-forbundet understreker at Norge har et godt behandlingstilbud i dag, sammenlignet med flere andre land og med hvordan det var for 20 år siden.

Det har bidratt til at personer med MS har færre attakker, og fysisk funksjon har blitt bedre. Samlet sett har det gjort at flere MS-rammede har fått betydelig bedre livskvalitet de seneste årene. Fire av fem har et relativt mildt sykdomsforløp, der mange opplever liten grad av funksjonsnedsettelse.

– Det er grunn til å være optimistisk i dag. Vi har større muligheter enn før til å sette inn tiltak tidligere i sykdomsforløpet, det må bare gjøres, sier Fredriksen.

Samfunnskostnaden per MS-diagnostisert er beregnet til rundt 900.000 kroner årlig, med svært stort spenn i kostnader fra person til person.

Opp mot 5000 personer i arbeidsfør alder står helt utenfor arbeidslivet på grunn av MS. En hovedårsak til at mange står helt eller delvis utenfor jobb, er fatigue. Personer med MS har også oftere depresjon og angst, som kan påvirke evnen til å fungere i arbeidslivet. Ifølge rapporten mener enkelte klinikere at behovet for behandling og oppfølging av psykisk helse er underkommunisert.

Livskvaliteten

Det påpekes også at det er lang ventetid – opptil 1,5 år – for rehabilitering, et av tiltakene de MS-rammede er mest fornøyd med. Per i dag går bare 7 prosent av ressursene spesialisthelsetjenesten bruker på MS, til rehabilitering.

– Vi tror man i mye større grad kan unngå ressursbruk og produksjonstap om man på et tidligere tidspunkt gjør folk i stand til å mestre utfordringene sine. Det er mye å tjene på å bruke mulighetene som gjør dem i stand til å jobbe og leve bra med MS, sier Fredriksen.

Han har god tro på at dette deretter vil redusere kostnadene samfunnet påføres i tapte leveår og tapt livskvalitet. I 2022 utgjorde denne kostnaden for MS-rammede og deres pårørende om lag 3,8 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS