BEHANDLINGER: Rapporten viser at fysioterapeuter står for flest behandlinger. Sett mot antall behandlere er det derimot manuellterapeuter som behandler flest pasienter. Foto: Getty Images

Foto:

Rapport: Manuellterapeuter behandler flere pasienter enn fysioterapeuter

En rapport utarbeidet av Oslo Economics, viser at manuellterapeuter behandler flere pasienter enn fysioterapeuter, og har i gjennomsnitt kortere behandlingsforløp sammenlignet med fysioterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

SAMMENLIGNING: – Vi ønsket å se hvordan vår praksis er sammenlignet med andre, for å si noe statistisk sikkert om behandlinger av like pasienttilfeller og ikke ha antagelser, sier Hans Olav Velle, administrasjonsleder Norsk Manuellterapeutforening og innleid konsulent Manuellterapeutenes Servicekontor. Foto: privat

Rapporten er bestilt av Manuellterapeutenes Servicekontor.

– Det vi ser i rapporten er at fysioterapeuter og manuellterapeuter i stor grad behandler de samme pasientgruppene, sier Hans Olav Velle, administrasjonsleder Norsk Manuellterapeutforening og innleid konsulent Manuellterapeutenes Servicekontor.

Analysen er bestilt med formål om å belyse behandlingsforløp og kostnader ved behandling, i de tre forskjellige praksistypene innenfor fysioterapifeltet som mottar finansiering fra HELFO; fysioterapeuter, manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

– Hvorfor har Manuellterapeutenes Servicekontor bestilt denne rapporten?

– Det er interessant å se på forskjellene mellom yrkesgruppene. I takstforhandlingene utgir Helsedirektoratet oversikter over takstbruken. I disse så vi at fysioterapeuter utløste mange flere behandlinger per undersøkelse enn manuellterapeuter, sier Velle.

I Norge finnes det omtrent 3000 fysioterapeuter, 570 manuellterapeuter og 330 psykomotoriske fysioterapeuter. Årlig får omtrent 440 000 pasienter behandling innenfor fysioterapeutfeltet. Til sammen har disse omtrent åtte millioner kontakter som utløser refusjon fra Helfo.

Behandler flere pasienter

Rapporten viser at fysioterapeuter står for flest behandlinger. Sett mot antall behandlere er det derimot manuellterapeuter som behandler flest pasienter. I 2019 behandlet en fysioterapeut i gjennomsnitt 101 pasienter, manuellterapeut 198 pasienter og psykomotoriske fysioterapeut 57 pasienter.

Analysen av behandlingsløp i rapporten er avgrenset til femten utvalgte diagnoser som er vanlige hos pasienter til de tre yrkesgruppene. Analysen baserer seg på forløp som startet etter 1. januar 2016 og som ble avsluttet innen utgangen av 2019.

– Vi ønsket å se hvordan vår praksis er sammenlignet med andre, for å si noe statistisk sikkert om behandlinger av like pasienttilfeller og ikke ha antagelser. Mange forløp strekker seg over tid, derfor var det ønskelig å se på en lengre tidsperiode.

Analysen viser at fysioterapeuter har lavest gjennomsnittskostnader knyttet til refusjoner og egenandeler for sine behandlingsløp. Psykomotoriske fysioterapeuter har høyest gjennomsnittskostnad.

Rapporten viser til at dette henger sammen med at fysioterapeuter har lavere takst enn manuellterapeuter. Det står videre i rapporten at med inkludert kommunalt driftstilskudd, viser analysen at manuellterapeuter har lavere eller omtrent like lav totalkostnad per behandlingsforløp som fysioterapeuter. Det henger sammen med at manuellterapeutene behandler flere pasienter og kan ha flere kontakter per år enn fysioterapeutene.

Rapporten kan du lese her.

– Relevant for stat og kommune

– I rapporten kommer det frem at manuellterapeuter behandler flere pasienter enn fysioterapeuter. De har også signifikant kortere behandlingsforløp og færre pasientkontakter per forløp, selv om pasientene er like når det gjelder diagnose, kjønn, alder og bosted. Det betyr at til tross for til dels høyere takster hos manuellterapeuter, vil kostnaden per forløp bli lavere. Dette tror vi er relevant for både staten og kommunene.

– Men det henger vel sammen med at manuellterapeuter kan henvise videre?

– Fullmaktene, som henvisning til spesialist, rekvirering av bildediagnostikk og sykmelding, gir sammen med den grundige kliniske undersøkelsen, manuellterapeuter et godt grunnlag for diagnostikk og målrettet behandling. At manuellterapeuter praktiserer tidlig intervensjon, tror vi også er av stor betydning.

Fysioterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter kan ikke selv henvise pasienter videre.

Velle sier rapporten er relevant med tanke på fastlegekrisen.

– Det kan være hensiktsmessig å bruke manuellterapeuter til å avlaste fastlegene, da vi har lignende fullmakter som leger på muskel- og skjelettområdet, sier Velle.

Powered by Labrador CMS