Pandemrix-skader kan koste 75 millioner

Norsk pasientskaderstatning regner med at kostnadene til erstatning til pasienter som har fått skader som følge av Pandemrixvaksinen kan bli 75 millioner kroner.

Publisert

Norsk pasientskadeerstatning har til nå mottatt 225 saker og utbetalt over 10 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.
Store utbetalinger
- Det er grunn til tro at det vil bli store erstatningsutbetalinger i flere av disse sakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad, assisterende direktør i NPE.
Av de 225 sakene som er mottatt er 82 saker ferdigbehandlet når det gjelder om pasientene har rett til erstatning eller ikke.
Det er gitt medhold i 28 saker: Det er 24 barn og unge mellom 4 til 18 år som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som kan skyldes vaksinen.

'– Disse barna og ungdommene har fått en alvorlig sykdom etter vaksineringen, og det er viktig at de får den erstatningen de har krav på, sier Jørstad i en pressemelding.
Også fire voksne har fått medhold.
Tre av dem har fått erstatning på grunn av plager som følge av selve sprøytestikket. Det dreier seg om skader som smerter, lammelse og betennelse i området rundt sprøytestikket.
En har fått forverret nevrologisk tilstand med påfølgende økte lammelser.
Det er gitt avslag i 54 saker, der har man ikke funnet at det er en sammenheng mellom vaksinen og plagene pasienten opplever.
Hittil i år har NPE utbetalt i overkant av 10 millioner kroner i erstatninger i disse sakene.
- Ingen av sakene der barn og unge har fått narkolepsi er hittil sluttført når det gjelder erstatningen. Det vil derfor utbetales ytterligere erstatning i mange av disse sakene også i 2013. I tillegg forventer vi utbetalinger i 2014, sier assisterende direktør Jørstad.
Individuell vurdering
I hver enkelt medholdssak fastsettes erstatningen konkret og individuelt.
Som en del av budsjettprosessen for 2013 har NPE spilt inn 75 millioner kroner som et anslag for forventede erstatningsutbetalinger knyttet til skader som følge av vaksinen.
Dette er tatt med i regjeringens forslag til statsbudsjett 2013 som ble lagt frem mandag.

Powered by Labrador CMS