TRAFF POLITIKERNE: Trønderopprørs-legene Harald Sundby (ikke på bildet), Inga Marte Grønseth (f.v.), Hanna Helgetun Krogh, Vegard Berge og Tor Magne Johnsen traff blant andre FrP-representant Bård Hoksrud og Høyre-politiker Sveinung Stensland (med ryggen til) på Stortinget. Foto: Lasse Moe Foto:

– Det er kritisk at det skjer en endring så raskt som mulig

Trønderopprøret er utålmodige og vil ha handling. Nå sender de ut sin egen fastlegeundersøkelse, i etterkant av Helsedirektoratets egen, for å vise hvilke oppgaver fastlegene har og hvor effektive de er.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

STORTINGET: For første gang fikk fastleger fra det såkalte Trønderopprøret møte politikere på Stortinget, invitert av FrP sin helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud.

«Trønderopprøret» består av fastleger og NTNU-lektorer som blant annet jobber for å bevare og styrke fastlegeordningen, sikre rekrutteringen og hindre at fastleger slutter i jobben.

Torsdag diskuterte fem av «opprørs-fastlegene» utfordringer og mulige løsninger med rådgivere og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Trønderopprøret mener listelengden må reduseres, det trengs flere fastleger og en grundig og forskningsbasert gjennomgang av hele fastlegeordningen og finansieringssystemet.

Blir et supplement
Opprørs-legene er utålmodige. Leder av Trønderopprøret, fastlege Tor Magne Johnsen, forteller at Trønderopprøret nå sender ut sin egen fastlegeundersøkelse – i etterkant av Helsedirektoratets undersøkelse av fastlegenes tidsbruk.

Det er viktig at det implementeres håp, at vi vet at det skjer en endring – da vil fastlegene holde ut mye lengre. Tor Magne Johnsen, fastlege og leder for Trønderopprøret

Den offentlige undersøkelsen ble sendt ut til alle fastlegene den første uken i januar, og skal kartlegge tidsbruken til legene i løpet av en full uke.

– Vi i Trønderopprøret ønsker å få tall på hva fastlegene faktisk gjør, hvilke problemstillinger vi ivaretar. I løpet av få uker sender vi ut en stor undersøkelse til alle fastlegene i Norge som vil få frem ikke bare hvor mye tid de bruker på jobben sin, men på hva de bruker tiden sin på og hvor mye arbeid fastlegene gjør per time, det vil si hvor effektive vi er.

Vi har også spørsmål som går på om fastlegene har vært redde for å gjøre feil i jobben sin på grunn av tidspress, og vi ser på fastlegenes egen opplevelse av arbeidssituasjonen, sier Johnsen.

– Hvorfor sender dere ut en egen undersøkelse?

– Det unike med fastlegene er ikke hvor mange timer de er på jobb, men hva de faktisk gjør.

Jobber for tall på besparelser
– Har ikke undersøkelsen som Helsedirektoratet står bak spurt om de riktige tingene?

– Vår undersøkelse blir et supplement til direktoratets undersøkelse, som er mer en tidsbruks-undersøkelse, og vår undersøkelse svarer mer på innholdet i jobben vår og på problemstillinger, svarer fastlege Vegard Berge.

Tor Magne Johnsen mener det er for mye oppmerksomhet på de negative aspektene ved sykmeldings- og henvisningspraksis og sier at Trønderopprøret vil innhente andre tall.

– Det er et ensidig fokus på hvor mye vi fastleger sykmelder og hvor mye vi henviser. Forskning viser at stabile fastleger henviser mindre og legger inn færre pasienter, og dermed sparer samfunnet for ressurser. Vi ønsker å få tall på hvor mange sykmeldinger, innleggelser og henvisninger vi faktisk sparer og jobber med å få til dette.

«Fagpersoner må inn»
Alle trønder-legene er opptatt av at det haster med å få til endringer og viser til at dersom ikke noe skjer, vil noen av dem kanskje slutte som fastlege allerede i løpet av det kommende halvåret.

– Det er kritisk at det skjer en endring så raskt som mulig. Men vi er leger, og det vi gjør er forskningsbasert. Selv om vi har klare tanker for hva vi mener er gode løsninger, er vi ydmyke på at blant andre helseøkonomene må inn. Her må det gjøres vurderinger av fagpersoner, for vi ønsker at det som skjer skal være forskningsbasert.

Og det er viktig at det implementeres håp og gis konkrete løfter. Hvis vi vet at det skjer en endring, vil fastlegene holde ut mye lengre, sier lederen for Trønderopprøret.

Frykter helprivate fastleger
Johnsen mener den største frykten er at fastleger starter privatpraksis. Selv tror han ikke han vil holde ut som fastlege så lenge som to år hvis det ikke blir endringer.

– Det vi frykter er at fastlegeordningen forvitrer. Det første vi trolig vil se, er at leger i sentrale strøk, hvor det er et stort befolkningsgrunnlag, vil gå ut av fastlegeordningen, si opp sine avtaler med kommune og stat og starte helprivate fastlegekontor. Dermed vil de ikke ha noe ansvar for oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten. Dette vil være ekstremt kritisk for det norske helsevesen.

Ser at fikk konsekvenser
Politikerne har også oppfattet at det haster med endring.

SER AT FIKK KONSEKVENSER: – Alle de oppgavene vi politikere har sagt at «dette kan fastlegene fikse», og som vi la på toppen av det de hadde fra før – nå ser vi at det hadde noen store konsekvenser, sier Bård Hoksrud (Frp). Foto: Lasse Moe

– Haster det mer enn dere trodde å løse utfordringene for fastlegene?

– Det er kjempeutfordringer der ute, og nå har vi fått enda mer dokumentasjon, god forklaring og kunnskap som er viktig. Alle de oppgavene vi politikere har sagt at «dette kan fastlegene fikse», og som vi la på toppen av det de hadde fra før – nå ser vi at det hadde noen store konsekvenser, er svaret fra Bård Hoksrud (Frp) til Dagens Medisin.

Sveinung Stensland (H) viser til at han allerede i oktober mente at dette hastet.

– I dag har vi fått mer innblikk i situasjonen og mest av alt konstruktive forslag til løsninger. Og det jeg hører er ikke engasjement for fastlegestanden men for norske pasienter. Her er det ingen som gråter for sin syke mor. Det er klart at her må det skje noe og så fort som mulig.

Glad for anerkjennelse
Trønder-fastlegene på Stortinget denne dagen, Hanna Helgetun Krogh, Inga Marte Grønseth, Harald Sundby, Vegard Berge og Tor Magne Johnsen, er glade for at stortingspolitikerne har vedtatt flere tiltak for å styrke fastlegeordningen.

Les saken: Her er tiltakene som skal styrke fastlegeordningen

– Det er godt å ha fått anerkjennelse for at det er en fastlegekrise på vei og at vi nå kan bruke tid og krefter på å jobbe konstruktivt med løsninger, sier lederen for Trønderopprøret.

Powered by Labrador CMS