FLASKEHALS: – Mangel på praksisplasser er en flaskehals, og vi håper avtalen med KS vil bety at vi får flere i kommunene. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Foto:

Avtale skal gi flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

Mangel på praksisplasser er en flaskehals for å utdanne mer helsepersonell. Derfor inngår nå regjeringen og KS en samarbeidsavtale for å få flere kommuner til å tilby helse- og sosialfagsstudenter praksis.

Publisert

Avtalen innebærer at kommunesektorens organisasjon KS, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal være pådrivere for å få til mer og bedre samarbeid mellom universiteter og høyskoler og kommuner, skriver Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen er opptatt av å tilby gode helsetjenester over hele landet. Mangel på praksisplasser er en flaskehals, og vi håper avtalen med KS vil bety at vi får flere i kommunene. Det er bra både for helse- og sosialfagsstudentene og for innbyggerne som bruker de kommunale helsetjenestene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Statistisk sentralbyrå har anslått at Norge kan ha et underskudd på 20 000 sykepleiere i 2035. For å ta tak i denne situasjonen opprettet regjeringen i år 300 nye studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleierutdanningene, og ba universiteter og høyskoler utdanne 200 flere sykepleierstudenter innenfor egne rammer. For å få realisert økt opptakskapasitet trengs det flere praksisplasser blant annet i kommunene, heter det i pressemeldingen.

Debatt: Helsepersonellkrisen: Hvem tør å løfte debatten om hva vi skal gjøre mindre av? 

Powered by Labrador CMS