SKAL FØLGE BEHANDLINGSANSVAR: De siste årene er finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene. Begrunnelsen er at ansvaret for finansiering skal følge ansvaret for behandling. 

Foto: Getty Images

Overfører ansvar for finansiering av seks legemidler til RHF-ene

De regionale helseforetakene får ansvaret for finansiering av legemidler som brukes ved flere tilstander, blant annet multippel sklerose (MS).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Fra 1. februar vil det ikke lenger være slik at det innvilges stønad over folketrygden for de aktuelle legemidlene, som det nå blir sykehusenes oppgave å finansiere. 

De seks legemidlene må fra 1. februar forskrives av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive h-reseptlegemidler, og kan ikke forskrives av allmennleger.

H-reseptlegemidler er helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus.

De siste årene er finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene. Begrunnelsen er at ansvaret for finansiering skal følge ansvaret for behandling. 

Dette er legemidlene som nå overføres:

Kilde: Helsedirektoratet

Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. februar kan benytte den så lenge resepten gjelder, opplyser Helsedirektoratet.

Pasienter som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må selv kontakte forskrivende lege om videre behandling.

Skal vurdere praksis

I første omgang vil gjeldende praksis for forskriving av de overførte legemidlene videreføres, men RHF-ene skal gjøre en vurdering av eventuelle endringer i forskrivningspraksis, skriver direktoratet. 

Powered by Labrador CMS