En ny gjennomgang av kvalitetsindikatorene avdekker blant annet store forskjeller i kreftbehandling i Norge. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes Foto:
En ny gjennomgang av kvalitetsindikatorene avdekker blant annet store forskjeller i kreftbehandling i Norge. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes Foto:

Sykehusene når ikke målene for kreftbehandling

Målet er at 70 prosent av pasientene som tas inn i et pakkeforløp for kreft skal gjennomføre pakkeforløpet innen en fastsatt tidsperiode.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nå viser nye tall at knappe 64 prosent av pasientene kommer gjennom pakkeforløpene på anbefalt tid.

Helsedirektoratet melder også om store variasjoner i resultatene, både for de enkelte kreftformene og for de enkelte sykehusene.

Det er totalt sett ingen bedring fra 2017 til 2018 i samme periode.

Det er i en  ny gjennomgang av 120 nasjonale kvalitetsindikatorer at det er varierende kvalitet på behandlingen mellom sykehusene og mellom fagområdene.
Best overlevelse for kvinner

Gjennomgangen avdekker også at det er forskjeller mellom menn og kvinner i overlevelse etter lungekreft

Det er et mål at minst 20 prosent som får lungekreft skal være i live etter 5 år.

 I dag er 24 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene som får diagnosen i live etter 5 år. Indikatoren viser at overlevelsen etter lungekreft er bedre for kvinner enn menn i alle landets helseregioner.
Best er resultatene i Helse Midt-Norge, med en overlevelse for kvinner på 28,3 prosent og 18,7 prosent for menn.

Det er også et mål om at minst 70 prosent av kreftpasientenes skal tas inn i et pakkeforløp. Data viser at 76 prosent av pasientene innenfor 24 kreftformer ble inkludert.

Tall som Dagens Medisin fikk sammenstilt fra Norsk pasientregister (NPR) i april i fjor, viste at 77 prosent av pakkeforløpene for kreft, drøyt ett av fem, startet samme dag som henvisningen ble mottatt (ansiennitetsdato) – slik de skal.

Powered by Labrador CMS