ROLLER: Christian Grimsgaard mener foretaket misforstår egen rolle. Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

ROLLER: Christian Grimsgaard mener foretaket misforstår egen rolle.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Tar ikke hensyn til pandemi i sykehusplanlegging: – Illustrerende

Sykehusbygg HF sier de ikke vil gjøre vesentlige endringer på planlagte eller fremtidige byggeprosjekter som følge av pandemien. Overlege Christian Grimsgaard mener utspillet er illustrerende.

Publisert
Marte Lauvsnes

      
        Foto: DMarkiv/Sykehusbygg HF
Marte Lauvsnes Foto: DMarkiv/Sykehusbygg HF

Etter to år med pandemi vil ikke Sykehusbygg HF gjøre vesentlige endringer på planlagte eller fremtidige byggeprosjekter som følge av pandemien.

Marte Lauvsnes, avdelingssjef for avdeling rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg HF, sier at dersom man vil prioritere alminnelig daglig drift der man utnytter ressursene best mulig, bør man bygge sykehus med korte avstander og der funksjoner i større grad er samlet.

– Dersom man vil man ha smittevern som prioritet nummer én legger man gjerne vekt på å skille «rent» og «urent», noe som kan gi større avstander, forklarer Lauvsnes. Hun understreker at hensyn til unntakssituasjoner, slik som en pandemi, ikke kan veie tyngst.

– En utfordring i helsevesenet er tilgangen på helsepersonell. Dette gjør at kortere avstander og kompakte bygg gir større fleksibilitet og effektivitet for personalet. Et lite sykehus som blir oppdelt med store avstander kan gi mindre oversikt og dårlig ressursutnyttelse, sier Lauvsnes.

Hun sitter i styret til et EU-nettverk som har jobbet med å innhente kunnskap om konsekvensene av pandemien for planleggingen av sykehus.

Planlegger fleksible sykehusbygg
Som hovedregel planlegger Sykehusbygg HF med kompakte bygg, forklarer avdelingslederen.

Sykehusbygg skal bistå i planleggingen, ikke være dirigent i orkesteret Christian Grimsgaard

Store sykehus som St. Olavs hospital og Stavanger universitetssykehus er delt opp i separate bygg som hvert av dem har gode driftsenheter, presiserer Lauvsnes, og sier det kan forsvares ut fra størrelsen på sykehuset.

– Vi velger å prioritere den daglige driften, som vil si å korte ned avstander og gjøre det enklere og mer effektivt for de ansatte i en normal situasjon.

Hun sier de planlegger fleksible sykehusbygg der smittevernløsninger kan tilpasses dersom behovene skulle endre seg og sier som eksempel at sykehusene kan bygges slik at alminnelige sengeplasser enkelt kan konverteres til intensivplasser.

– Riktignok er det slik at fleksibilitet også koster, så dette er jo en løpende kostnadsvurdering.

Andre tiltak som vurderes er tilrettelegging for kohortisolering og mulighet for å skille for eksempel person-, vare- og luftstrømmer for å redusere smitterisiko.

– Misforstår egen rolle
Christian Grimsgaard, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne, Helse Sør-Øst, mener Sykehusbygg HF misforstår hva foretakets rolle er.

– Sykehusbygg HF skal bistå i planleggingen, ikke være dirigent i orkesteret. De har snudd rundt på rollene.

Grimsgaard viser til Kalnes, Sykehuset i Østfold, som Sykehusbygg HF har planlagt.

– Det er et mislykket sykehus. Det er altfor lite. Men det er ingen tegn til at de lærer av feilene som er gjort. Det er publisert en 700 siders evalueringsrapport hvor de utelater hovedkonklusjonen; sykehuset er for lite og enkeltrom fungerer ikke. Alle rom er for små til effektiv drift. Det er dyrt og dårlig.

Overlegen mener Lauvsnes og Sykehusbyggs meninger er illustrerende for den oppfatning han har av organisasjonen.

– Dette går rett inn i vår kritikk av foretaket. De er lite lydhøre for kritikk. Det er ingen tegn til at de lærer av de feil som er gjort. Kunnskapsgrunnlaget de beskriver mener jeg er skralt og er i liten grad basert på erfaringer fra de løsninger de har bygget og innredet.

Powered by Labrador CMS