NYE FORSLAG: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus legger torsdag frem tre ulike alternativer om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Striden om hvordan den skal være har pågått i årevis. Foto: Vidar Sandnes

NYE FORSLAG: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus legger torsdag frem tre ulike alternativer om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Striden om hvordan den skal være har pågått i årevis.

Foto: Vidar Sandnes

Lanserer to helt nye alternativer for sykehus i Innlandet

Etter at Helse Sør-Øst avholdt høring om ny sykehusstruktur i Innlandet, kommer de nå med tre alternativer, to av dem er helt nye.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Striden om hvor sykehusene i region Innlandet skal ligge har pågått i over femten år.

Før jul anbefalte Helse Sør-Østs styringsgruppe at det nye sykehuset i Innlandet, Mjøssykehuset, skulle legges til Brumunddal. Akuttsykehuset ble anbefalt å legges til Lillehammer.

Men etter å ha gjennomført en høringsrunde i februar, har Helse Sør-Øst nå kommet til at de anbefaler tre alternativer, basert på svarene i høringen.

Elverum kan få akuttsykehus
Dette er de nye alternativene. Alternativ 1 tilsvarer anbefalingen i prosjektrapporten om ny sykehusstruktur i Innlandet, dog med justerte opptaksområder i henhold til innspill fra aktuelle kommuner.

1) Mjøssykehus i Brumunddal, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset, elektivt sykehus i Gjøvik og stort lokalmedisinsk senter med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum. Alternativet tilsvarer anbefaling i prosjektrapporten om ny sykehusstruktur i Innlandet med justerte opptaksområder i henhold til innspill fra aktuelle kommuner.
2) Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus og luftambulansebase i Elverum, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk i Lillehammer.

3) Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum. Forutsatt en justering av vedtatt målbilde, kan det vurderes å legge akuttfunksjoner for indremedisin til sykehuset i Elverum.

Nå ber moderforetaket om at Sykehuset Innlandet HF gjør en overordnet vurdering av faglige og økonomiske risikoer ved de tre alternativene, både for perioden fra fremtidig sykehusstruktur er vedtatt til nytt bygg tas i bruk og etter at nytt bygg er tatt i bruk.

Helse Sør-Øst ber også Sykehuset Innlandet anbefale hva som skal være grunnlag for konseptfaseutredning, og videre:

–  Styret viser til at det som del av konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ) som fremstilles sammenlignbart med øvrige alternativer.

–  Basert på behandling av sak om fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF, bes administrerende direktør fremlegge ny sak med anbefaling om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet som grunnlag for oppstart av konseptfaste, heter det i forslag til vedtak, som skal behandles på styremøte i Helse Sør-Øst torsdag.

Endret: Vi skrev først at det var tre helt nye alternativer. Dette er justert til at det er to helt nye, det tredje (nummer en i oversikten) er kun noe justert fra det forrige forslaget.

Powered by Labrador CMS