LOVFESTE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil lovfeste blant annet at kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling ikke skal foretas på personer under 18 år, selv om de har samtykke fra foreldre. 

Foto: Vidar Sandnes

Strammer inn: Vil lovfeste kompetansekrav ved kosmetiske inngrep

Regjeringen sender på høring forslag til lovendringer som skal motvirke kroppspress. Blant dem et forslag om at kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, kun skal utføres av helsepersonell. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Å være glad i seg selv og fornøyd med sin egen kropp er bra for helsa. Altfor mange barn og unge utsettes for skjønnhetsidealer som gjør at de vil endre friske, sterke og flotte kropper, enten ved å operere seg eller slanke seg. Slike kroppsidealer kan gjøre barn og unge syke. Nå setter vi ned foten og strammer inn regelverket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

I høringsnotatet fra regjeringen foreslås det en rekke innstramminger når det gjelder hvem son skal få utføre og hvem som kan få utført kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling.

Kompetansekrav

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at «kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning», kun skal utføres av helsepersonell. 

Videre foreslår HOD å lovfeste at kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling ikke skal foretas på personer under 18 år. Dette gjelder selv om pasienter under 18 år eller deres foreldre samtykker til dette.

Altfor mange barn og unge utsettes for skjønnhetsidealer som gjør at de vil endre friske, sterke og flotte kropper, enten ved å operere seg eller slanke seg. Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Her kan du lese hele høringsnotatet.

Tilsynskrav

Det skal også bli enklere å føre tilsyn med kosmetisk behandling. Departementet foreslår å tydeliggjøre helsepersonellovens anvendelse blant annet når det gjelder helsepersonell som tilbyr eller utfører inngrep, injeksjoner eller behandling med en rent kosmetisk begrunnelse.

«Det kan i praksis oppstå tvil om dette er å anse for «helsehjelp» etter loven, og dermed også tvil om det kan føres tilsyn med helsepersonell som utfører slik virksomhet. Endringen klargjør at det også kan føres tilsyn her», heter det i pressemeldingen.

Markedsføringskrav

Regjeringen foreslår også strengere markedsføringsregler ved å presisere at «markedsføringen må utformes slik at den ikke oppfattes av barn å være rettet mot deres aldersgruppe, eller at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn».

Powered by Labrador CMS