TAKKER: UNN takker næringslivet for rausheten, men kan ikke ta imot pengegaven.  Foto: Arkiv

TAKKER: UNN takker næringslivet for rausheten, men kan ikke ta imot pengegaven. 

Foto: Arkiv

Næringslivet ville betale for døgnvakt i Narvik. Slik svarer UNN

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) takker nei tilbudet fra næringslivet om å betale for ortopedisk døgnberedskap ved sykehuset i Narvik, men kommer likevel fagmiljøet i møte.

Under koronapandemien har Narvik sykehus hatt midlertidig døgnberedskap innen ortopedi. I desember skulle ordningen avvikles.

Det ville næringslivet i malmbyen gjøre noe med, og tilbød Universitetssykehuset i Nord-Norge å betale for beredskapen inntil styret ved UNN har konkludert i saken.

Kan ikke ta imot

Nå har UNN vurdert tilbudet. I et brev til Narvikregionen næringsforening skriver de at de har vurdert tilbudet grundig, ut fra Helse Nords konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond.

Der fremgår det blant annet at helseforetaket skal vurdere om gaven kan påvirke foretakets vedtatte strategier eller prioriteringer.

«Universitetssykehuset Nord-Norge vurderer at gaven kan påvirke prioriteringer i UNN, og har av nevnte årsak ikke mulighet for å ta imot gaven», konkluderes det. 

Utvider beredskap

UNN kommer likevel sykehuset i Narvik noe i møte: 

Planen var å ha ortoped på vakt kun frem til klokken 19 mandag til torsdag. Men nå har klinikksjefen i Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR), har i samråd med driftsleder i UNN Narvik og administrerende direktør i UNN, funnet at rapportens innstilling om å innføre ortopedisk vaktberedskap ved UNN Narvik frem til midnatt, sju dager i uka, skal legges til grunn per nå. Dette skal skje «så snart som mulig», ifølge brevet. 

Takker for raushet

Ledelsen ved UNN skriver til næringsforeningen at de er takknemlig for raushet og engasjement for saken.

«Det som nå er besluttet vil bidra til et bedre og langsiktig tilbud til befolkningen når denne vaktberedskapen er på plass», konkluderes det.

Powered by Labrador CMS