Stig A. Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.  Foto:
Stig A. Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Foto:

Helse Midt vil opprette AS

Helse Midt mener det beste er om et eget AS forvalter avtalen mellom Helseplattformen og leverandør.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Styret i Helse Midt-Norge RHF skal i fredagens styremøte ta stilling til om det skal opprette et eget aksjeselskap som skal inngå kontrakt om Helseplattformen med leverandøren, på vegne av Helse Midt-Norge HF, og eventuelle andre eiere.

Gjennom Helseplattformen skal det anskaffes en felles journalløsning for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge, som skal eies og forvaltes i fellesskap.

Den nye, og svært omfattende IT-løsningen skal anskaffes i fellesskap mellom Helse Midt-Norge RHF og kommunene. Helse Midt er kjøper, mens kommunene har en opsjon på å tre inn i avtalen.

Helse Midt viser i styreforslaget til at Anskaffelsesforskriften åpner for at offentlige aktører i et likeverdig samarbeid leverer ytelser til dette fellesskapet uten at dette må legges ut på offentlig anbud.

I forslag til vedtak heter det at selskapet stiftes med 10 000 000 i aksjekapital, fordelt på 10 000 aksjer.

Administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF, Stig A. Slørdahl, skriver i sin anbefaling at det etter hans vurdering er nødvendig å etablere selskapet nå, for å få på plass en organisasjon for forvaltning av Helseplattformen før inngåelse av kontrakt.

– Det kan likevel bli behov for å gjøre endringer basert på krav fra nye eiere når disse eventuelt skal tre inn, heter det fra Slørdahl.

Powered by Labrador CMS