NY PLAN: Adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge ba torsdag sitt styre om å få legge frem en ny revidert innfæringsplan innen 19. januar.  Foto: Vidar Sandnes

NY PLAN: Adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge ba torsdag sitt styre om å få legge frem en ny revidert innfæringsplan innen 19. januar. 

Foto: Vidar Sandnes

Ny plan for utrulling av Helseplattformen skal foreligge før 19. januar

En justert plan for utrulling av journalsystemet i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal skal fremlegges innen 19. januar.

Publisert

I utgangspunktet skulle St. Olavs hospital være først ut i Helse Midt-Norge med å ta i bruk det nye journalsystemet i november, før de andre helseforetakene Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal koblet seg på i februar og april.

På grunn av omfattende problemer ved St. Olavs hospital, blant annet knyttet til utveksling av elektroniske meldinger, advarte flere mot å holde på denne planen og rett før jul anbefalte styringsgruppen for innføringen å utsette videre utrulling av systemet

Les mer: St. Olavs hospital jobber med å få oversikt over feil: – Det er en lang liste

– Ikke gjennomførbart

Torsdag ettermiddag erkjente styret i Helse Midt-Norge at det ikke er gjennomførbart å holde på den gjeldende planen «gitt behovet for nødvending optimalisering og feilretting etter innføringen ved St. Olavs hospital HF».

Direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge anbefalte sitt styre å be om å få en revidert innføringsplan innen 19.januar. Det gikk styret inn for.

– Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Vi må sette ny dato og det vil bli laget en oppdatert plan, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det at Helseplattformen «fungerer godt på flere områder, men ved St. Olavs hospital er det nødvendig med forsterket innsats og tiltak blant annet knyttet til e-meldinger, bildediagnostikk og merkantile prosesser».

– Alle ønsker om forbedring kan ikke løses nå. Som for andre IT-systemer vil optimalisering og forbedring være en kontinuerlig prosess med oppdatering av programvaren, uttaler styreleder Mjøen.

– Det viktige nå er å få gjort de endringene som er nødvendige slik at løsningen fyller de kravene vi har satt til kvalitet og at Helseplattformen kan tas i bruk også ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

Får inntil 70 millioner ekstra

I styremøtet i Helse Midt-Norge ble det også gitt nye tildelinger på inntil 30 kroner til Helse Nord-Trøndelag og inntil 40 millioner til Helse Møre og Romsdal for å «redusere risiko i innføringsperioden».

Styret ba også om at internrevisjonen gjennomfører et rådgivingsoppdrag «for å samle erfaringer rundt oppstart og ibruktakelse av løsningen ved St. Olavs hospital, slik at erfaringene kan deles før oppstart i Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF».

Fikk beskjed om å intensivere arbeidet

Styret i Helseplattformen fattet også vedtak om at det ikke ville være mulig å hold på den foreliggende planen, da det avholdt møte tidligere på torsdag, og ba om å få fremlagt en revidert innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal så snart Helse Midt-Norge har vedtatt den.

Styret ba også om at egen organisasjon «intensiverer arbeidet med å sikre tilstrekkelig bemanning til å håndtere eksisterende kunder og kommende produksjonssettinger». 

Les mer: Helseplattformen i bruk ved St. Olavs: – Det går ekstremt tregt

I den første versjonen av denne saken ble det gjengitt feil vedtakstekst for vedtaket om at den gjeldende innføringsplanen ikke er gjennomførbar. Vedtaksteksten ble endret fra det opprinnelige forslaget til det faktiske vedtaket. Saken ble rettet 5.1.22 kl. 20:30.

Powered by Labrador CMS