FORNØYD STATSRÅD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol forseglet tirsdag grunnsteinen til det nye protonsenteret som skal stå klart i 2024. Til venstre: Fysiker Odd Harald Odland og avdelingdirektør Hans Petter Eikesdal i Helse Bergen.

Foto: Helse Bergen

Et steg nærmere protonsenter i Bergen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la tirsdag ned grunnsteinen for det nye protonsenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det nye senteret bygges i Haukelandsbakken og et av stegene i prosessen har vært å sprenge ut en lang gangtunnel med tilhørende heissjakt på 60 meter for å knytte senteret til resten av sykehuset.

Tirsdag var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på besøk for å delta i å fylle og forsegle grunnsteinen til senteret. 

Omstridt satsing
Det pågår i disse dager bygging av sentre for stråleterapi med protoner både i Bergen og i Oslo. Grunnsteinen for det nye senteret i hovedstaden ble lagt ned i august i fjor under oppsyn av daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I vanlig stråleterapi som tilbys ni steder i Norge i dag, benyttes det stråling med fotoner. I de to nye sentrene skal det stråles med protoner. Formålet er å gi pasientene en mer skånsom behandling. Samtidig er prisen på behandlingen vesentlig høyere.

Flere kritiske har vært kritiske til avgjørelsen om å bygge to protonsentre i Norge, med henvisninger til prioritering innen helsetjenesten. Dette har blant annet vært tema for en masteroppgave som kom i 2020.

Hans Petter Eikesdal. Foto: Vidar Sandnes

Helse- og omsorgsminister Kjerkol viste til at mange kreftrammede lever med senskader i tale til de oppmøtte.

– Bedre kreftbehandling gjør at de fleste av oss overlever kreft – og mange lever lenge. Samtidig har den virkningsfulle behandlingen sin pris, sa statsråden.

– Minst én av tre blir rammet av senskader. Mange må leve med bivirkninger, nye plager og forringet livskvalitet etter behandling. Det er her den mer presise og skånsomme protonbehandlingen kommer inn. Protonbehandling som pasienter vil få her vil bidra til at flere mennesker kan leve normale liv etter kreftsykdom.

I seremonien hvor grunnsteinen ble fylt og forseglet deltok også blant annet leder i Barnekreftforeningen, Trine Beate Nicolaysen, og ordfører Rune Bakervik i Bergen kommune.

Utfordringer
I etterkant av grunnsteinsnedleggelsen ble det avholdt et seminar om protonterapi, hvor det også ble vist til debatten om sentrene. 

– Det er brukt store beløp, så det er viktig å vise at vi leverer når dørene åpner, sa avdelingsdirektør Hans Petter Eikesdal ved Kreftavdelingen.

Han viste blant til at tilbudet om protonterapi spesielt er viktig ved kurativ kreftbehandling av barn og unge.

Eikesdal pekte imidlertid også på flere utfordringer ved det nye tilbudet, blant annet knyttet til rekruttering av nok fagpersoner. 

Ifølge direktøren trengs 30 nye stråleterapeut-stillinger frem til 2028, i tillegg til at 13 pensjonister skal erstattes.

– Vi må ikke støvsuge markedet.

Hårete forskningsmål
Protonsenteret i Bergen skal bestå av ett behandlingsrom for pasienter og ett forskningsrom for forskning på for eksempel vev.

Flere av deltakerne på seminaret viste til behovet for å sikre at pasienter fra hele landet får komme til protonsentrene. Også den høye andelen pasienter i studier ble omtalt. Dagens plan er at 75 prosent av pasientene skal behandles som en del av studier. 

Eikesdal, som har lang erfaring med forskning på brystkreft, omtalte målet som hårete. 

– Vi har et betydelig byråkrati ved kliniske studier, så det blir viktig med forskningskontorer som kan hjelpe til med å få på plass protokollene til disse studiene.

På lik linje som senteret i Oslo, skal det etter planen åpnes i 2024.

Powered by Labrador CMS