GLAD: – Det er fantastisk kjekt å bli satt pris på gjennom en slik pris, sier prisvinner Bjørn Tore Gjertsen. Foto: Ingvild Constance Festervoll Melien

GLAD: – Det er fantastisk kjekt å bli satt pris på gjennom en slik pris, sier prisvinner Bjørn Tore Gjertsen.

Foto: Ingvild Constance Festervoll Melien

Haukelandsforsker får forskningspris

Professor Bjørn Tore Gjertsen får Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2021.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kong Olav Vs kreftforskningspris deles ut årlig til en forsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Prisvinneren får én million kroner.

– Det er en stor ære. Det er fantastisk kjekt å bli satt pris på gjennom en slik pris, sier Gjertsen til Dagens Medisin.

Fjorårets pris ble tildelt OUS-forsker Bjarne Bogen for hans arbeid med en persontilpasset kreftvaksine.

Svært produktiv
Bjørn Tore Gjertsen er professor i hematologi, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og forskningsdirektør i Helse Bergen. 

I juryens begrunnelse vektlegges det at Gjertsen er svært produktiv og at han står bak en lang rekke gode publikasjoner. Juryen trekker frem forskningen hans på hvordan intracellulær signalering i kreftceller kan benyttes for å gi sikrere diagnoser og utnyttes i klinisk sammenheng, at den har målbar nytte for pasientene.

Dagens Medisin har tidligere blant annet omtalt Gjertsens forskning på en immunterapivaksine til pasienter med akutt myelogen leukemi. 

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross mener forskningsprisen er høyst fortjent. 

– De siste ti årene har vi bevilget drøyt 35 millioner kroner til Gjertsens forskning. Denne høythengende prisen er enda et bevis på at det har vært vel anvendte penger, sier hun i en pressemelding.

Forsker Bjørn Tore Gjertsen sier følgende om egen forskning i samme pressemelding:

– I dag kan vi på grunnlag av gentester skreddersy en persontilpasset behandling, men fortsatt tar det grovt sett flere måneder før vi med sikkerhet kan si om den virker eller ikke. Det vi jobber med, er å forstå mer av hvordan cellene er skrudd sammen og vil respondere på en gitt behandling.

Søker om nytt senter
Til Dagens Medisin sier forskeren at prisen gir ham motivasjon til videre forskning.

Nå jobber han for å få opprettet et eget senter for forskning på klinisk behandling med støtte fra Forskningsrådet. Søknaden skrives i disse dager.

– Vi har kalt prosjektet «Cancer Real Time». Alt forskningsarbeidet vi har lagt ned og som blir verdsatt med denne prisen, vil brukes som grunnlag for dette senteret. Vi tenker at dette er en måte å få moderne «nestegenerasjonsstudier» i Norge, sier Gjertsen, som også er prosjektleder ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved Universitetet i Bergen.

Må ha nye tester
«Nestegenerasjonsstudier» bygger på bruk av genpaneler, det vil si å benytte genpanel-testing til å tilpasse behandlingen av hver kreftpasient. Dette omtales ofte som presisjonsmedisin.

– For å oppnå faktisk presisjonsmedisin må vi også ha nye funksjonelle diagnostikkmetoder, som spesifikke tester av hvordan kreftsykdommen reagerer på behandlingen, mener Gjertsen.

Han viser til at genpaneler har vært brukt over tid.

– Innen blodkreft har vi brukt gen- og kromosomanalyser i flere tiår, så genpaneler er for oss en etablert diagnostikk. Men for å få nødvendig presisjon inn i behandling – slik som både pasienter og leger ønsker – må vi ha tester av signalresponser og proteinresponser i cellene.

– Tar for lang tid
Denne typen tester må tas så tidlig som mulig i behandlingsløpet, mener Gjertsen.

– I studiene vi planlegger evaluerer vi pasientene våre etter timer og dager, mens det ellers er vanlig å følge opp etter uker og måneder. Cancer real time handler om at det tar altfor lang tid å tilpasse optimal behandling. 

Prisen skal deles ut av kong Harald i aulaen ved Universitetet i Oslo den 18. oktober.

Powered by Labrador CMS