- Den gylne regel har synliggjort at man ikke gjør det man skal. Dersom man skal endre innretningen på den, slik HOD sier, frykter jeg at de endrer den slik at man ikke lenger viser at man ikke følger den, sier Birgit Aanderaa. Foto: Vidar Sandnes

- Den gylne regel har synliggjort at man ikke gjør det man skal. Dersom man skal endre innretningen på den, slik HOD sier, frykter jeg at de endrer den slik at man ikke lenger viser at man ikke følger den, sier Birgit Aanderaa.

Foto: Vidar Sandnes

Tillitsvalgt: – En landsdekkende frustrasjon

 – Presset på DPS og døgnbehandling meldes gjennomgående for hele landet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette sier foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen ved Oslo universitetssykehus, Birgit Aanderaa, til Dagens Medisin.

Regjeringspartiene ble nylig enige om en satsing på psykisk helse: Blant annet skal 150 millioner gå til BUP, og 100 millioner til kjøp av private psykiatritjenester.
Lederen ved psykisk helse-klinikken ved Nordlandssykehuset, Hedda Soløy-Nilsen,  forteller til Dagens Medisin at hun reagerer på at 100 millioner går til private. Dette skjønner Aanderaa godt:

– Dette er en landsdekkende frustrasjon, bemerker hun.

Refs fra Riksrevisjonen
Nylig refset Riksrevisjonen sykehusenes etterlevelse av Den gylne regel. Den sier at psykisk helse skal prioriteres høyere enn somatikken. Ingen helseforetak har fått dette til.

– Regjeringspartiene burde, særlig etter Riksrevisjonens rapport, ha stått sammen med helseminister Bent Høie på kravet om at regelen skal følges. Det må få konsekvenser at den ikke følges. Det må komme et krav om tilbakebetaling dersom den ikke følges. Når det er sagt, så hadde situasjonen absolutt vært verre uten Den gylne regel, sier Aanderaa.

– Det er vanskelig å se at det å gi 100 millioner til private, skal avhjelpe situasjonen. De regionale planene legger opp til en reduksjon i døgnbehandling på mellom 25 og 29 prosent. Og vi må få en slutt på at vi må redusere vår drift for å betale for nye bygg – tenk om det samme hadde skjedd i skolevesenet.

Frykter at regelbrudd gjemmes
Aanderaa viser til statssekretær Maria Jahrmann Bjerkes (H) uttalelse i Dagsnytt 18 nylig, der hun sa at de vurderer å gjennomgå Den gylne regel.

–  Den gylne regel har synliggjort at man ikke gjør det man skal, og dersom man skal endre innretningen på den, slik HOD sier, frykter jeg at de endrer den slik at man ikke lenger viser at man ikke følger den, sier Aanderaa.

Frp: – Stolt

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, Morten Stordalen, sier at han er stolt over det Frp har fått gjennom i revidert nasjonalbudsjett på psykisk helse:

– Jeg er stolt over at Frp har fått på plass en historisk satsing for å styrke hjelpetilbudene for psykisk syke i revidert nasjonalbudsjett. Vi har mer enn doblet satsingen fra regjeringen, til totalt 650 millioner kroner i år. Det har vært en veldig sterk økning av barn og unge som sliter psykisk under pandemien, og derfor valgte vi i forhandlingene å prioritere midler til barne- og ungdomspsykiatrien.

– I tillegg styrker vi også hjelpetilbudet i kommunene og frivillige organisasjoner, samt øremerker midler til kjøp av privat behandlingskapasitet. Satsingen skal bidra til at langt flere psykisk syke får hjelp lokalt, og det vil også forhåpentligvis føre til at færre psykisk syke voksne trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten, uttaler Stordalen til Dagens Medisin.

Svingdørspasienter
Stordalen sier Frp vil øke budsjettene til voksenpsykiatrien de neste årene.

– Dette fordi vi blant annet ser at utskrivingspraksisen fører til at mange pasienter ender opp som svingdørspasienter. Vi vedtok nylig, sammen med de andre opposisjonspartiene på Stortinget, at regjeringen umiddelbart må stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern.

– I tillegg vedtok Stortinget at tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern skal gjennomgås, og Frp mener døgnkapasiteten må økes i tråd med behovet. Dette forventer vi at regjeringen leverer på, for vi aksepterer ikke at mennesker i dyp krise ikke får den hjelpen de trenger, sier Stordalen.

Powered by Labrador CMS