Oslo bystyre ber regjeringen om at en utredning av utbygging på Ullevåltomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig, heter det i bystyreforslagt fra Frps Aina Stenersen.  Foto: Oslo kommune
Oslo bystyre ber regjeringen om at en utredning av utbygging på Ullevåltomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig, heter det i bystyreforslagt fra Frps Aina Stenersen. Foto: Oslo kommune

Fremmer bystyreforslag: Vil bygge ut Ullevål i stedet for Gaustad

Oslo Frp går ut hardt ut mot sykehusplanene for hovedstadsregionen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Aina Stenersen (Frp), fraksjonsleder i helse- og sosialkomiteen for Frps bystyregruppe i Oslo, fremmer nå privat forslag om utbygging av Ullevål sykehus, i stedet for Gaustad.

Forslaget skal behandles i bystyret i oktober.

Det er  vedtatt at Ullevål sykehus skal legges ned, et vedtak som har møtt motbør og som blant andre tillitsvalgte har reagert sterkt på.

I forslaget peker Stenersen på at blant andre ansatterepresentanter, Oslo legeforening og helseøkonomer har advarte om at planene for å bygge på Gaustad er underestimert med tanke på øyeblikkelig hjelp-tilbudet.

Her er forslaget:

  • Oslo bystyre mener at det knytter seg stor usikkerhet til sykehusplanene for Oslo. Gaustadplanene er svært kostbare og er ikke tilstrekkelige med hensyn til fremtidige sykehusbehov i hovedstadsområdet. Bystyre ber byrådet mer aktivt engasjere seg i sykehusplanene for Oslo.
  •  Oslo bystyre vil oppfordre regjeringen til å instruere Helse Sør-Øst til å gå tilbake til utredning/ idefasen med tanke på utbygging av Ullevåltomten, og samtidig pålegge Helse Sør-Øst ikke å gå videre med Gaustadplanene før et alternativ med en gradvis utvikling av Ullevål til nytt lokal- og regionssykehus er utredet, slik at alternativene kan sammenlignes før videre beslutninger fattes.
  •  Oslo bystyre ber regjeringen om at en utredning av utbygging på Ullevåltomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig.
  •  Oslo bystyre forventer at arbeidet med gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus nå prioriteres først.
  •  Oslo bystyre ber både byrådet og regjeringen om at Sykehusplanene for Oslo og Akershus må ta hensyn til befolkningsøkningen, et økende antall eldre -og derav økt sykelighet- og ber om at det foretas en ny utredning av fremtidens sykehusbehov, vurdert i lys av økt behov for sykehustjenester.

Nylig anbefalte en risikoanalyse for planene for utbyggingen av de to gigasykehusene på Aker og Gaustad å bygge ut de to parallelt.

Men til Aftenposten nylig sa foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Asmund Bredeli, at han ikke tror det er mulig å bygge ut begge samtidig. Han mener det må tas et valg og at Aker da må prioriteres,

– OUS og Helse Sør Øst har ikke kapasitet til å bygge ut både på Aker og Gaustad og samtidig avvikle Ullevål. Det er ikke forsvarlig, verken økonomisk eller for pasientsikkerheten, sa Bredeli til Aftenposten (krever innlogging).
Styreleder i OUS, Gunnar Bovim, sier til Aftenposten at det var nødvendig med en risikovurdering av en eventuell forskyvning av Aker eller Gaustad, fordi det med et så stort byggeprosjekt er viktig med en plan B.

Tirsdag avholder av holder Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre høring om Helse Sør-Østs planer for den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo. 

Powered by Labrador CMS