IKKE PUBLISERT: – Anslagsvis 50 prosent av forskning som utføres, blir aldri publisert, sier Jan-Ole Hesselberg i Extra-Stiftelsen. Foto: Vidar Nordli-Mathisen
IKKE PUBLISERT: – Anslagsvis 50 prosent av forskning som utføres, blir aldri publisert, sier Jan-Ole Hesselberg i Extra-Stiftelsen. Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Vil at all forskning skal fram i lyset

18. oktober arrangerer ExtraStiftelsen et forskningsseminar der temaet er offentliggjøring av forskningsresultater.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Jan-Ole Hesselberg ønsker å bidra til at all helseforskning skal registreres – og unngå selektiv publisering av forskningsresultater.

Han er ledende fagsjef i ExtraStiftelsen, der han har ansvaret for den helsefaglige profilen til stiftelsen som hvert år deler ut penger til norsk helseforskning.

– I forbindelse med offentliggjøringen av de 82 millionene vi deler ut, holder vi i oktober et forskningsseminar der temaet er offentliggjøring av forskningsresultater, sier Hesselberg.

Oppropet AllTrials
Under seminaret 18. oktober skal ExtraStiftelsen skrive under på oppropet AllTrials, som tar til orde for at all helseforskning må registreres på forhånd.

Da kan man se hva forskerne i utgangspunktet har ønsket å finne ut.

Selektiv publisering
Anslagsvis 50 prosent av forskning som utføres, blir aldri publisert.

– Noen må ha oversikt over forskningen som settes i gang – og hva som skjer med den. Det må også stilles krav til god dokumentasjon av hva som skjer med alle planlagte og påbegynte studier, sier Hesselberg, som tilføyer at i underkant av 20 norske helseorganisasjoner – med til sammen nesten én million medlemmer – kommer til å støtte oppropet.

Ingen kontroll
Det kan være ulike årsaker til at helseforskningen ikke kommer ut i offentligheten:

– For eksempel at de som står bak forskningen, ikke ønsker at den skal bli offentliggjort. Det er et stort problem at man ikke har noen kontroll på dette. I verste fall kan det føre til dødsfall når forskning på bivirkninger ikke blir publisert.

Publiseringsskjevhet innebærer både at mange studier ikke blir publisert, men også at en studie endrer metode eller mål underveis.

– Dette kan typisk bli gjort når man ikke får de resultatene man vil ha, sier Hesselberg.

«Et dårlig utgangspunkt»
Forskning som viser positiv effekt av et legemiddel, har mye større sjanse for å bli publisert enn forskning som ikke viser effekt.

– En studie med førsteforfatter Erick H. Turner, publisert i NEJM i 2008, viste at 38 studier som var meldt inn til FDA, viste positive resultater av antidepressiva. 36 studier meldt inn til FDA viste ingen effekt.

Etterpå undersøkte forskerne hvor mange av studiene som ble publisert.

– 37 av studiene som viste positivt resultat, var publisert, men kun tre av dem som ikke viste effekt. Dette gir et dårlig utgangspunkt for klinikere som skal vurdere grunnlaget for antidepressiva, sier Hesselberg.

I front for bedre kontroll
Britiske Ben Goldacre er én av foredragsholderne på forskningsseminaret og blant initiativtakerne til oppropet AllTrials, sammen med BMJ og Cochrane.

– Goldacre er epidemiolog og forfatter, og han har engasjert seg i arbeidet for mer kontroll med forskning og hva som offentliggjøres. Det står stor respekt av den jobben han har gjort, sier Hesselberg.

Også rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus, psykologspesialist Bjarne Hansen, barnelege Charlotte Knatten og biolog Marit Simonsen, holder foredrag under seminaret.

Powered by Labrador CMS