Kreftceller er helt avhengig av høy tilførsel av næring. Kreftceller med effektive mekanismer for transport av glukose inn i cellen, vil dermed kunne ha store fordeler når det gjelder muligheter for vekst og utvikling. Foto: Thinkstock
Kreftceller er helt avhengig av høy tilførsel av næring. Kreftceller med effektive mekanismer for transport av glukose inn i cellen, vil dermed kunne ha store fordeler når det gjelder muligheter for vekst og utvikling. Foto: Thinkstock

Raskt glukoseopptak gir økt risiko for kreft

Menn med raskt glukoseopptak fra blodbanen har betydelig forhøyet risiko for kreft, viser en fersk, norsk studie fra Oslo Universitetssykehus. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dersom det sprøytes glukose, også kjent som druesukker, inn i blodbanen, settes det i gang mekanismer som gjør at overskudd av sukker transporteres inn i kroppens celler. En ny studie av norske menn som har blitt fulgt over mange år, viser at raskt opptak av glukose fra blodbanen er forbundet med økt risiko for kreft senere i livet. Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eBioMedicine. 

– I denne studien av 945 menn, har vi studert sammenhengen mellom respons på en sukkerbelastningstest og risiko for kreft. Mennene deltok opprinnelig i en helseundersøkelse om hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet og de er nå fulgt i 40 år, forteller forsker Ragnhild Falk ved OUS og førsteforfatter på studien.

Spørreundersøkelse
Mennene var i aldersgruppen 40 - 59 år ved starten av undersøkelsen. Den inkluderte vekt og høydemåling, blodprøver og et spørreskjema om blant annet røykevaner. I tillegg gjennomførte alle en glukosebelastningstest med innsprøyting av glukose i blodbanen.

Basert på disse data fant forskerne at menn som reagerte med hurtig opptak av glukose fra blodbanen hadde 60 prosent høyere risiko for alle typer kreft, og spesielt kreft i tykktarm og fordøyelsesorganer økte med henholdsvis 95 og 250 prosent.  

Professor Trond Heir

      
        Foto: NKVTS
Professor Trond Heir Foto: NKVTS

–  Resultatene er spennende. De gir oss en pekepinn på hva som er viktig for vekst og utvikling av kreftceller, sier professor Trond Heir ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. 

Forventer mer forskning
Heir forklarer at kreftceller er helt avhengig av høy tilførsel av næring. Kreftceller med effektive mekanismer for transport av glukose inn i cellen, vil dermed kunne ha store fordeler når det gjelder muligheter for vekst og utvikling.

– Vi har kunnet måle den første umiddelbare responsen på høye glukoseverdier i blodbanen, noe som vi mener kan være knyttet til effektiviteten av transportproteiner som sluser glukose inn i kroppens celler. Det finnes genetiske variasjoner med ulike utgaver av disse proteinene. Varianter av transportproteiner som gir den raskeste transporten av glukose inn i kroppens celler finnes også i celler som kan utvikle seg til kreft. Disse vil ha bedre forutsetninger for å tilfredsstille kreftcellenes umettelige krav til næringsopptak, sier Heir.

– Vi forventer at funnene vil bidra til at mer forskning rettes mot mekanismer som er viktig for opptak av glukose fra blodbanen. Dette vil kunne bidra til større forståelse av individuelle forskjeller i kreftrisiko, og på lengre sikt åpne for nye muligheter i forebygging og behandling av kreft, sier Heir.

Powered by Labrador CMS