SAMMENHENG: Forskerne beregnet at 75 prosent av tilfellene med hjertemisdannelse som ble påvist hos barn født av diabetiske mødre, kunne tilskrives mors diabetessykdom. Foto: Thinkstock
SAMMENHENG: Forskerne beregnet at 75 prosent av tilfellene med hjertemisdannelse som ble påvist hos barn født av diabetiske mødre, kunne tilskrives mors diabetessykdom. Foto: Thinkstock

Mors diabetes gir økt risiko for hjertemisdannelse hos barnet

Kvinner med diabetes har firedoblet risiko for å få barn med misdannelse i hjertet, viser en ny stor studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FORSKEREN: Professor Nina Øyen ved Universitetet i Bergen. 

      
        Foto: UIB
FORSKEREN: Professor Nina Øyen ved Universitetet i Bergen. Foto: UIB

Studien, som akkurat er publisert i Circulation, er et samarbeid mellom Statens Serum Institut i København, Universitetet i Bergen, Stanford University og Københavns Universitet.

Forskerne har studert over to millioner fødsler fra 1978 til 2011 ved hjelp av ulike danske registre. I gjennomsnitt var det 318 barn med hjertemisdannelse født av diabetiker-mor per 10.000 fødsler – mens gjennomsnittet lå på 80 for barn født av mødre uten diabetes.

– Vi fant at mødre som hadde diabetes før de blir gravide hadde fire ganger økt risiko for å føde et barn med hjertemisdannelser, sammenlignet med barn født av ikke-diabetiske mødre, sier Nina Øyen, professor ved Universitetet i Bergen, overlege ved Haukeland Universitetssykehus og førsteforfatter av studien.

Lik risiko uavhengig av type
For kvinner som opplevde akutte komplikasjoner til sin diabetes forut for graviditeten var risikoen hele åtte ganger større. Risikoøkningen endret seg ikke over tid og var uavhengig av hvilken alder mot fikk diabetes.

Risikoen for hjertemisdannelse var den samme for mødre med type 1 og type 2 diabetes, til tross for at disse to formene for diabetes har forskjellig årsak. Bruk av diabetesmedisin kunne ikke forklare den økte risikoen. Svangerskapsdiabetes, som først oppstår i 2. eller 3. trimester av graviditeten, var i liten grad assosiert med medfødte misdannelser.

Svangerskapsomsorgen for gravide med diabetes er blitt betydelig forbedret de siste 10-20 årene, uten at forekomsten av hjertemisdannelser hos disse gravides barn er blitt tilsvarende redusert.

Skjer tidlig i svangerskapet
– Vi mener derfor det er sannsynlig at det er påvirkningen fra forhøyede glukoseverdier meget tidlig i svangerskapet som kan føre til en forringet utvikling av fosterets hjerteanlegg, sier Øyen.

Hun sier det er viktig at kvinner med diabetes informeres om muligheten for misdannelser slik at de kan forebygge ved å oppnå nesten normale blodsukkerverdier før de blir gravide.

Professor og overlege ved Rigshospitalet, Elisabeth Mathiesen, er ekspert i diabetes og graviditet og medforfatter på studien. Hun understreker at de fleste hjertemisdannelsene hos barn født av en diabetiker, er «milde» varianter som ofte ikke krever operasjon eller forårsaker problemer for barnet senere i livet.

Kan forebygge
Mathiesen sier til videnskap.dk at kvinner med diabetes ikke bør la seg skremme av resultatene, men likevel forberede seg grundig før en graviditet.

Hun anbefaler kvinnene å forberede seg med hyppige blodsukkermålinger, 4-7 ganger om dagen tre måneder før de ønsker å bli gravide, samt holde langtidsblodsukkeret under 7 prosent (53 mmol/mol, red.).

Powered by Labrador CMS