Millioner til persontilpasset kreftbehandling

Til sammen har et norsk prosjekt for persontilpasset kreftbehandling nå fått 75 millioner kroner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Det langsiktige målet med den nye nasjonale satsningen er å kunne tilby norske pasienter bedre service når det gjelder kreftdiagnostikk.
Felles satsning
Prosjektet ledes av Ola Myklebost, leder av Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC), og har tilsammen  fått 75 millioner kroner.

Han sier prosjektet har et enormt potensiale for forskning på og utvikling av nye behandlingsstrategier for kreft, og modellen har vakt betydelig internasjonal oppsikt.
- Innen visse kreftformer er en kommet langt med persontilpasset kreftbehandling. Men det nye her er at vi vil finne alle genene i alle krefttypene, sier Ola Myklebost, leder av Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC), til Dagens Medisin.

Dette er en felles satsning fra helsevesenet som involverer kreftsentra og universiteter i alle helseregionene.
Dagens Medisin arrangerte i april et fagmøte om kreft og prioritering. Her holdt Myklebost forerdag om persontilpasset kreftmedisin: Se Myklebosts foredrag på DM Arena her.
Les mer: Vil ha nasjonal kreftsatsing
Tidligere i år ble den første fasen finansiert med 35 millioner kroner fra Norges Forskningsråds Program for offentlig initierte kliniske utprøvinger.
Nå er også andre fase også finansiert, med en bevilgning på 40 millioner kroner fra Norges Forskningsråds BIOTEK 2021-program.
Tilpasset kreftbehandling
Målet er å bruke kreftsvulstens mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen som den enkelte pasienten får.
Metodene skal prøves ut og evalueres med tanke på å få en mer kunnskapsbasert prioritering av nye, dyre kreftmedisiner.

Powered by Labrador CMS