Ingen fikk ME-penger

Ingen av de tre prosjektene som ville forske på ME fikk penger av Forskningsrådet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


ME-diagnosen er svært kontroversiell i det medisinske fagmiljøet, og legene har lenge vært uenighet om det er psykiske og- eller fysiske betingelser som ligger til grunn for sykdommen.
Tre aktører innen ME-forskning søkte om flere millioner kroner til prosjektene.
Forskningsrådet skriver:
- Konkurransen har i år, som tidligere år, vært svært hard i denne utlysningen som har vitenskapelig kvalitet som det fremste kriteriet for tildeling. Dessverre måtte vi si nei til mange støtteverdige prosjekter. Ingen av de tre søknadene om støtte til ME-forskning er innvilget midler. Det har vært spesielt stort engasjement rundt søknadene fra Fluge. Både denne og søknaden fra Bruun Wyller anses som støtteverdige, men midlene strakk ikke til.
Forskningsrådet viser til at også barnelege ved OUS, Vegard Bruun Wyller,  har søkt om penger til ME-forskning.

Ytterrligere to prosjekter søkte om ni millioner kroner hver:
SØKTE OM NI MILLIONER: I fjor kom det en norsk studie med resultater med behandling fra ME med det kreft- og revmatisme-legemidlet rituximab ((MabThera). Professor Olav Mella og hans kollega, overlege dr.med. Øystein Fluge ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssjukehus, søkte om ni millioner kroner til en fase III- studie.
SØKTE OM NI MILLIONER:  Folkehelseinstituttet (FHI) søkte om likelydende beløp – ni millioner kroner - for å forske på det omstridte og varemerkebeskyttede treningsprogrammet Lightning Process (LP). LP er et tre dagers treningsprogram som er utviklet av britiske Phil Parker. LP brukes først og fremst av pasienter med ME eller ME-lignende tilstander, men også av personer med depresjon, stress og fibromyalgi.

Powered by Labrador CMS