– Fisk kan være bedre for mannens helse enn kvinnens

Å spise fisk kan forebygge metabolsk syndrom bedre hos menn enn hos kvinner, viser en litteraturgjennomgang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Metabolsk syndrom har stor innvirkning på folkehelsen, og øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. I dag er livsstils-intervensjoner den primære behandlingen for metabolsk syndrom, og vi ønsker derfor å undersøke hvordan inntak av fisk påvirker utvikling og utbredelse av metabolsk syndrom, sier Christine Tørris, høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus og doktorgradsstipendiat ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Metabolsk syndrom er en tilstand som ikke kun består av en enkelt faktor, men en kombinasjon av et knippe risikofaktorer som abdominal fedme med økt livvidde, økt nivå av fett i blodet, høyt blodsukker og høyt blodtrykk. 

Rammer 20 til 30 prosent
I Norge defineres metabolsk syndrom ved økt livvidde over 94 centimeter hos menn, og over 80 centimeter hos kvinner. I tillegg skal to av følgende faktorer være til stede: Høyt blodtrykk, høyt blodsukker, økt nivå av fett (s-triglyserider) i blodet, lavt nivå av HDL-kolesterol (High-Density Lipoprotein). 

Hos voksne er det sett en 20 til 30 prosent forekomst av metabolsk syndrom, lavere hos yngre og høyere hos eldre, viser studier av Hildrum og Tørris fra henholdvis 2007 og 2014. 

– Dette samsvarer med det vi fant i denne systematiske gjennomgangen. Prevalensen varierer imidlertid avhengig av hvilken definisjon som brukes, og i Hildrums studier ble det sett en høyere prevalens når International Diabetes Federations kriterier ble brukt. Hvor mange som har metabolsk syndrom i den norske befolkningen i dag har vi ikke tall for, men det er sannsynlig at tendensen er økende ettersom stadig flere blir overvektige.

7 studier inkludert
En systematisk gjennomgang av studier gjennomført blant voksne ble utført. Litteratursøket identifiserte over 500 siteringer, men etter screening ble kun 7 studier inkludert. Hovedgrunner for eksklusjon var enten at disse var dyrestudier, at data for inntak av fisk manglet, eller at metabolsk syndrom ikke var definert med en etablert definisjon. Siste søkedato for inkludering i studien var 1. juni 2014, og studiene som ble inkludert var fra Kroatia, Finland, Frankrike, Island, Iran, Korea og USA.

– Fire av studiene fant sammenheng mellom inntak av fisk og metabolsk syndrom, men kun en studie fant denne sammenhengen hos kvinner, sier Tørris. Til forskjell fra de andre studiene, besto denne studien kun av unge kvinner.

Beskyttende rolle
Hun peker på at funnene viser at inntak av fisk kan ha en beskyttende rolle. 

– Dette kan tyde på at inntak av fisk kan forebygge eller forbedre metabolsk helse. I funnene kan det se ut som menn har større nytte av inntak av fisk enn kvinner. Det er imidlertid viktig å understreke at det er få studier som er inkludert, slik at funnene må betraktes som hypotesegenererende for å undersøke den mulige beskyttende effekten fiskeinntak kan ha i videre studier.

I de tre studiene der det så ut til at menn har større effekt av å spise fisk, var det ikke tatt høyde for at kvinner eventuelt var gravide eller ammet. 

– Dette kan påvirke kvinners metabolske profil og det fanger ikke noen av disse studiene opp, sier Tørris. 

Vil skille mellom fiskesorter
Tørris og kollegene vil også jobbe videre med temaet. 

– I de fleste studiene som inngikk i litteraturstudien ble alle fiskesorter sett under ett, og vi ønsker nå å skille mellom fet og mager fisk når vi undersøker dette videre. Vi vil også ta høyde for kjønnsforskjeller som kan påvirke metabolismen, deriblant graviditet og amming.

Powered by Labrador CMS