KNEPROTESE: Bare høyt blodtrykk hos menn viste seg å være en risikofaktor for kneprotese hos personer som utviklet slitasjegikt. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Avkreftet antatt risikofaktor for protese

Metabolsk syndrom i seg selv ser ikke ut til å være en risikofaktor for å få kne- eller hofteprotese hos personer med slitasjegikt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I utgangspunktet hadde vi kanskje forventet å finne en sammenheng. Alf Inge Hellevik, LIS-lege ved OUS Ullevål og NTNU-forsker

Det er konklusjonen i en norsk prospektiv kohort studie som ble lagt frem onsdag på ortopedenes høstmøte.
Det har vært en teori om at metabolsk syndrom kan påvirke utviklingen av artrose (slitasjegikt). Nå har norske forskere sett på om metabolsk syndrom, eller de enkelte komponentene, er risikofaktorer for senere hofte- eller kneprotese hos artrose-pasienter.
Høyt blodtrykk
Førsteforfatter av den upubliserte studien er LIS-lege og forsker AIf Inge Hellevik.
- Hvis vi vi ekskluderer dem med kjent artrose i utgangspunktet og bare ser på dem som har utviklet artrose i løpet av oppfølgingstiden på median 17 år, finner vi at det bare er høyt blodtrykk hos menn som er forbundet med økt risiko for å få kneprotese, sier Hellevik til Dagens Medisin.
Ellers var det ingen av de andre komponentene ved metabolsk syndrom som ga en større sannsynlighet for å få en kne- eller hofteprotese.

Resultatene er justert for alder, utdanning, kroppsmasseindeks, røyking og fysisk aktivitet. Ingen av disse hadde sammenheng med økt risiko for å få hofte- eller kneprotese.
Ikke som forventet
- Ble dere overrasket over resultatene?
- I utgangspunktet hadde vi kanskje forventet å finne en sammenheng. Tidligere studier har vist sprikende resultater og at enkelte komponenter i metabolsk syndrom er en risikofaktor. At vi ikke fant noen, overrasket kanskje litt, svarer Hellevik, som er lege i spesialisering i ortopedi ved Oslo universitetssykehus Ullevål og forsker ved NTNU.
Mulig beskyttende
Forskerne fant imidlertid at én av komponentene i metabolsk syndrom hadde sammenheng med lavere forekomst av protese; et lavt HDL-kolesterol var forbundet med redusert risiko for hofte- og kneprotese – for begge kjønn, men mest uttalt hos menn.
Denne sammenhengen bør det forskes mer på, mener artikkelforfatterne.
Større studie
Metabolsk syndrom ble definert som tre eller flere av følgende tilstander: økt midjemål, høyt blodtrykk, høyt nivå av triglyserider, lavt nivå av HDL-kolesterol eller forhøyet blodsukker eller type 2-diabetes.

Dataene er hentet HUNT-undersøkelsen og fra Nasjonalt register for leddproteser og omfatter 1189 tilfeller av hofteproteser og 1147 kneproteser. Den norske har ifølge Hellevik et større materiale enn tidligere studier.

Powered by Labrador CMS