FÅR STØTTE: Bjarne Hansen og Gerd Kvale ved Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen har utviklet firedagersformat for OCD-behandling. Nå skal de forske på bruk av metoden til andre angstlidelser.  Foto: Silje Robinson
FÅR STØTTE: Bjarne Hansen og Gerd Kvale ved Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen har utviklet firedagersformat for OCD-behandling. Nå skal de forske på bruk av metoden til andre angstlidelser. Foto: Silje Robinson

20 millioner til intensiv angstbehandling

De regionale helseforetakene har delt ut til sammen 120 millioner forskningsmidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Denne uken besluttet RHF-ene å tildele 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK). Forskningsprogrammet skal støtte gjennomføring av store, nasjonale forskningsprosjekter av stor betydning for fremtidig pasientbehandling.

Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov, og hvert prosjekt får mellom 10 og 20 millioner kroner.

Fem studier
Blant dem som har fått maksbeløpet i støtte er UiB-professor og psykolog Gerd Kvale som leder OCD-teamet ved Haukeland universitetssjukehus. Sammen med psykolog Bjarne Hansen har hun utviklet et konsentrert format for behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD), som Dagens Medisin har skrevet om tidligere. Nå skal metoden spres til andre angstlidelser.

Les også: Kutter ventelister på dugnad

– Dette er en fantastisk gledelig bevilgning. Vi har fått midler til å gjennomføre fem store kontrollerte studier der vi sammenlikner effekt og kostnadseffekt av firedagers behandlingen med den behandlingen som pasientene får i dag, sier Kvale til Dagens Medisin.

Angst og depresjon
De pasientgruppene som skal inkluderes er pasienter med de vanligste angstlidelsene samt pasienter med Body Dysmorphic Disorder, og senere også pasienter med depresjon. 

– Før vi kan gå i gang med studiene må vi bygge opp behandlerkompetanse, noe som det forutsettes at de ulike klinikkene i hovedsak står for selv. Men med den store interessen som det er fra klinikker over hele landet til å få opplæring i firedagersbehandlingen, har vi tro på at enda flere klinikker enn de som sto bak søknaden vil kunne kvalifisere seg til å delta når vi skal i gang med de kontrollerte studiene. 

Hittil er Sørlandet sykehus, Molde sykehus, Nidaros DPS, Finnmarkssykehuset og Angst- og tvangspoliklinikken ved Gaustad med i arbeidet, som ledes fra Haukeland.

– Tildelingen har stor tematisk spredning, og det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et prosjekt innen psykisk helsevern, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.

Her er alle prosjektene som har fått støtte:

Prosjekttittel

Søkerinstitusjon

Prosjektleder

Budsjett      

BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial)

HSØ – Oslo universitetssykehus HF

Dan Atar

14 999 000

Improved prediction of outcome by global strain and mechanical dispersion in patients with myocardial infarction. heart failure and primary prophylactic internal defibrillator.

HSØ – Oslo universitetssykehus HF

Thor Edvardsen

17 775 000

Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) – clinical trials

HSØ – Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Naume

20 000 000

BackToBasic

HSØ – Oslo universitetssykehus HF

John-Anker Zwart

17 847 000

Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time rhinovirus induced wheezing – INSTAR

HMN – St. Olav’s Hospital HF

Henrik Døllner

20 000 000

Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to Cure

HMN – St. Olav’s Hospital HF

Henrik Hjorth-Hansen

9 862 000

Changing the specialist mental health care

HV – Helse Bergen HF

Gerd Kvale

20 000 000

Powered by Labrador CMS