PSYKE OG KROPP: Pasientene med en psykisk diagnose rapporterte om flere somatiske plager enn andre pasienter. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Studie: Flere somatiske plager blant psykisk syke

Sannsynligheten for å ha somatiske plager er større for pasienter med en psykisk diagnose, viser ny norsk forskning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

HELHET: Leger må sette pasientenes symtomer i en større sammenheng, mener lege og doktorgradsstipendiat Mina Piiksi Dahli. Foto: Lisbeth Nilsen

Studien er basert på data fra over 15.000 pasienter fra 16-65 år. Forskerne har analysert sammenhengen mellom psykiske diagnoser og somatiske symptomer over en 12 måneders-periode.

Pasienter med angst-, depresjon- og stressrelaterte diagnoser hadde i gjennomsnitt signifikant flere somatiske symptomer i perioden.

Sannsynligheten for å ha en av de psykiske diagnosene som ble studert, var høyere med et økende antall somatiske symptomer, viser studien som er publisert i Family Practice.

– For hver ekstra somatiske plage, uavhengig av hvilken type, økte sannsynligheten signifikant for å ha en psykisk diagnose, sier førsteforfatter og lege Mina Piiksi Dahli til Allmennmedisinsk forskningsfonds nettside Forskningsnytt.

Dahl er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Flere plager

Pasienter med P-diagnosen angst-, depresjons- eller stressrelatert diagnose rapporterte i gjennomsnitt fra 2,9 til 3,6 somatiske symptomer i løpet av 12-måneders periode. Til sammenligning hadde personer uten en P-diagnose mellom 1,9 og 2,5 symptomer.

Hos pasienter med en P-diagnose var det nesten dobbelt så vanlig å føle seg trett, ha smerter i mage og i muskler og skjelett, sammenlignet med de mer psykisk friske. P-diagnose var også signifikant forbundet med somatiske plager som hodepine, urininkontinens, hjertebank og uregelmessig menstruasjon.

Personene i studien er pasienter tilhørende seks legekontor med til sammen 35 fastleger som holder til i Groruddalen i Oslo.

Må se alle symptomer

– Funnene våre viser viktigheten av at vi som leger ser alle symptomene og i en større sammenheng. Pasientene kommer jo med hele livet sitt. Vi forskriver statiner og blodtrykksmedisin for å forebygge hjerte- og karsykdom. Vi må også se hele bildet når pasienter kommer med langvarig vondt i ryggen eller nakken, vondt i magen, slitenhet og hodepine. Ser vi bare hvert enkelt symptom, finner vi ofte ikke løsningen. For noen pasienter blir det for mye, og vi må hjelpe dem å trykke på stopp-knappen, sier Dahl til Forskningsnytt.  

Powered by Labrador CMS