Studie bekrefter at selvmord smitter

Selvmordstanker og selvmordsforsøk øker blant ungdom som har opplevd at venner har tatt sitt eget liv.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

En studie publisert i Journal of the Canadian Medical Association bekrefter tidligere funn som har antydet at selvmord som blir eksponert - enten i lokalmiljøet eller i media - fører til flere selvmordsforsøk og økte selvmordstanker.
Hos unge
Dette gjelder særlig blant unge mennesker, ifølge Helsebiblioteket.
Forfatterne brukte data fra The Canadian National Longitudinal Survey of Children and Youth, som er en nasjonal befolkningsbasert kohortstudie som inkluderte 16903 kanadiske barn i alderen 0-11 år i årene mellom 1994 og 1995.
Barna ble fulgt opp igjen da de var blitt eldre, i 1998-1999 og i 2006-2007.
Deltakerne ble spurt om de hadde opplevd at skolekamerater og- eller venner hadde tatt sitt eget liv. Barna ble også spurt om de selv hadde vurdert selvmord i løpet av det siste året.
Forskerne fant at sannsynligheten for flere selvmordsforsøk økte i alle aldersgrupper fra 12 til 17 år etter opplevd selvmord ved skolen.
Ved to års oppfølging hadde deltakerne i aldersgruppene 12 til 13 år og 14 til 15 år som hadde opplevd at en skolekamerat hadde tatt sitt eget liv, økt risiko for selvmordsforsøk.
Tiltak må rettes mot hele skolen
Det å kjenne avdøde personlig økte derimot ikke risikoen for selvmordsforsøk.
– Vi fant at det å ha opplevd at noen har tatt sitt eget liv predikerer selvmordsidealisering og -forsøk. Funnene våre viser at tiltak rettet mot hele skolen etter et selvmord, er mer nyttig for å forebygge selvmordsbølger enn tiltak som retter seg mot nære venner av avdøde, konkluderer forfatterne, ifølge Helsebibliotekets PsykNytt.

Powered by Labrador CMS