VERDIFULL KUNNSKAP: – Resultatene av studien kan forhåpentligvis gi råd og støtte til fremtidig bruk av HSCT, sier nevrolog Åslaug Lorentzen. Foto: Magne Geir Bøe

VERDIFULL KUNNSKAP: – Resultatene av studien kan forhåpentligvis gi råd og støtte til fremtidig bruk av HSCT, sier nevrolog Åslaug Lorentzen.

Foto: Magne Geir Bøe

Starter studie av MS-pasienter som har fått behandling i utlandet

En ny studie skal kartlegge hvordan det har gått med pasienter med multippel sklerose som har kjøpt stamcellebehandling i utlandet.

Publisert

Autolog hematopoetisk stamcellebehandling (HSCT) har vært i bruk siden 90-tallet og innebærer en slags «omstart» av immunsystemet til en pasient. Det hentes først ut stamceller, før pasientens immunforsvar brytes ned ved hjelp av cellegift. Så transplanteres stamcellene tilbake. 

Dette har av mange blitt regnet som den mest effektive behandlingen for å bremse utviklingen av nervesykdommen multippel sklerose (MS). Likevel er tilgang til slik behandling i Norge svært begrenset.

I stor grad er dette begrenset til pasienter med svært aktiv sykdom som er aktuelle for inklusjon i en studie ved Haukeland universitetssjukehus, RAM-MS. Ut over dette tilbys kraftig legemiddelbehandling.

Derfor har mange pasienter valgt å dra til utlandet og kjøpe stamcellebehandling for egen regning, blant annet i Russland.

Nå startes en studie for å undersøke hvordan det har gått med disse pasientene. 

– Dette er noe som har blitt etterspurt fra MS-pasienter i en årrekke og nå får vi satt oss ned og sett grundig på denne gruppa, sier overlege og forsker Åslaug Rudjord Lorentzen ved Sørlandet sykehus i en pressemelding.

Starter til høsten

Forskerne anslår at rundt 400 pasienter har tatt initiativ til og fått slik behandling i utlandet.

Studien, som har fått navnet SAFE-MS, gjennomføres som et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus) og Haukeland universitetssykehus. Det er Sørlandet sykehus som har gitt midler til studien.

Studien er innrettet mot å undersøke effektivitet og sikkerhet ved behandlingen, i tillegg til pasienttilfredshet og livskvalitet etter gjennomgått behandling.

Håper resultatene kan gi råd

SAFE-MS gjennomføres som et doktorgradsarbeid av Stine Schikora-Rustad, lege i spesialisering ved Sørlandet sykehus, og ledes av Åslaug Lorentzen.

– Nå starter vi prosessen med å få alle godkjenningene på plass og starter opp for fullt høsten 2023. Det er spennende og givende å være med på et prosjekt som faktisk kan utgjøre en forskjell, sier Lorentzen.

– Resultatene av studien kan forhåpentligvis gi råd og støtte til fremtidig bruk av HSCT med resultater fra en bredere og mindre selektert populasjon.

Pasientforeningen MS-forbundet er med i styringsgruppen til prosjektet. 

Powered by Labrador CMS