VISTE EFFEKT: Førsteforfatter Mansoor Mirza la frem studien på en «presidential symposium» på ESMO, Europas største kreftkongress i København i helgen.  Foto: Per Gudmann
VISTE EFFEKT: Førsteforfatter Mansoor Mirza la frem studien på en «presidential symposium» på ESMO, Europas største kreftkongress i København i helgen. Foto: Per Gudmann

Ny behandling utsatte tilbakefall

Med én tablett om dagen fikk kvinner med tilbakefall av eggstokkreft firedoblet tiden før nytt tilbakefall, viser ny forskning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viser nye resultater fra ENGOT-OV16/NOVA-studien som ble presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO i København i helgen. Samtidig ble studien publisert i New England Journal of Medicine.

– Dette er skjellsettende resultater. VI har ikke hatt noe tilbud til disse pasientene før, og nå kan vi tilsynelatende firedoble tiden mellom tilbakefall, sier Mansoor Mirza, overlege på Rigshospitalet og førsteforfatter av studien til danske Dagens Medicin.

533 pasienter
Mirza kaller studien for et «gjennombrudd» for pasienter med eggstokkreft.

– Alle gynekologer kommer til å skulle forholde seg til dette. Søknaden til EMA er på vei, og så snart den er godkjent, vil vi begynne behandlingen her hjemme. Vi har ikke sett en så stor effekt på eggstokkreft-området på tretti år. Dette er epokegjørende resultater, sier Mirza.

Fase III-data på PARP-hemmeren niraparib viser en markant effekt som vedlikeholdsbehandling mellom tilbakefall av eggstokkreft, uansett hvilken undertype av kreftformen kvinnene har. 533 pasienter inngår i studien, som er delt i tre grupper avhengig av om de har genfeilen BRCA.

Både Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet og Haukeland universitetssjukehus har rekruttert pasienter til studien.

Mest gunstig ved kjent genfeil
– Alle pasienter har effekt, men effekten er sterkest for pasienter med BRCA-mutasjoner. Disse pasientene hadde en økning i progresjonsfri overlevelse fra 5,5 til 21 måneder. Det er formidable forskjeller, og veldig flott, sier Line Bjørge, seksjonsoverlege ved seksjon for gynekologisk kreft og professor ved klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen til Dagens Medisin.

De BRCA-negative pasientene fikk forlenget tiden til tilbakefall fra 3,9 måneder til 9,3 måneder. Den tredje pasientgruppen besto av pasienter som harHRD (homolegous recombination defiency), som er en tumor med lignende karakteristika som hos de BRCA-muterte uten å være mutasjonsbærere. Også for dem økte tiden til tilbakefall - fra 3,8 til 6,9 måneder.

– Hva vil dette kunne ha å si for behandlingen av pasienter med tilbakefall av eggstokkreft?

– Hvis man får bekreftet disse dataene i nyere studier, vil det kunne endre praksisen for hvordan vi behandler disse pasientene. I dag er det bare pasienter med BRCA-genene som får vedlikeholdsbehandling med det godkjente legemidlet olaparib. Effekten av niraparib er sterkere, og det ser ut til at alle pasienter vil kunne ha effekt, sier Bjørge.

– God livskvalitet
Studien er ennå ikke avsluttet, og derfor vet man ikke om resultatene påvirker totaloverlevelsen.

– Endepunktet her er progresjonsfri overlevelse, først lenger frem i tid får vi vite om dette påvirker overlevelsen på sikt. Uansett gir det veldig god livskvalitet at man kan forlenge tiden til tilbakefall til to år fremfor fem måneder ved å ta én tablett om dagen, sier Bjørge, som forteller at medikamentet gir relativt lite bivirkninger.

Det er Nordic Society for Gynecologic Oncology (NFOG) som har initiert studien. Najonal koordinator i Norge har vært overlege Kathrine Woie ved Kvinneklinikken i Bergen.

Interessekonflikter: Line Bjørge har deltatt ved aktuell studie og sitter i styret for NSGO.

Powered by Labrador CMS