IKKE BARE VOLUM: Volum er langt fra den eneste faktoren som sikrer et godt resultat etter prostatakirurgi. Svenske forskere antyder at kirurgens opplæring og hvor mye vev den enkelte fjerner kan være med på å forklare de store variasjonnene - også mellom erfarne kirurger. 

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Svein Lunde/SUS

Studie: Erfaring er ingen garanti for gode resultater

At en kirurg har lang erfaring, er ingen garanti for gode resultater etter prostatakreftkirurgi, ifølge svenske forskere som har analysert over 3400 prostataoperasjoner.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

At resultater etter kirurgi kan variere, avhengig av hvem som opererer, er et velkjent, men lite utforsket fenomen. Svenske forskere har undersøkt 3400 prostataoperasjoner og finner en mye større variasjon mellom kirurger enn først antatt.

– Resultatene viser hvor viktig det er for helsevesenet å jobbe aktivt for å redusere disse forskjellene, sier Anders Bjartell, professor i urologi ved Lunds universitet, og en av forskerne, til svenske Dagens Medicin.

Analysene er utført på bakgrunn av data som ble samlet inn til en annen studie; Lappro-studien, der hovedformålet var å sammenligne åpen kirurgi med robotassistert kirurgi til behandling av prostatakreft. Resultatene fra den kan du lese om her. 

Men forskerne samlet også inn individuelle resultater fra alle de 68 kirurgene som deltok og det er disse som nå er analysert og publisert i tidsskriftet BJU International.

– Fra et svensk perspektiv vil jeg si at studien vår er unik, i det minste når det gjelder størrelse og de analysene vi har gjort. Men det er også veldig lite publisert fra utlandet på dette området, sier Eva Haglind, professor emeritus i kirurgi ved Universitetet i Göteborg til Dagens Medicin.

Blant de 25 kirurgene som utførte minst 20 operasjoner, varierte andelen som fikk urinlekkasje etter operasjonen med fem til 30 prosent.

Andelen som ble impotente varierte fra 61 til 93 prosent.

Også blant de 18 mest erfarne kirurgene, som har utført mer enn 250 operasjoner hver, så vi variasjon i resultatene. Eva Haglind, professor emeritus i kirurgi ved Universitetet i Göteborg

Når det gjelder variasjon i resultater på urinlekkasje og impotens mellom forskjellige kirurger, kunne henholdsvis 42 og 11 prosent tilskrives hvor mange operasjoner kirurgen tidligere hadde utført.

Bruk av en mer skånsom og nervebesparende kirurgisk metode forklarte bare fem prosent av variasjonen.

Volum er langt fra eneste faktor
En stor del av de individuelle forskjellene skyldtes dermed noe annet enn kirurgens erfaring, konkluderes det i studien. 

– Også blant de 18 mest erfarne kirurgene, som har utført mer enn 250 operasjoner hver, så vi variasjon i resultatene. Debatten har i stor grad fokusert på volum som en forutsetning for kvalitet blant kirurger. Volum er selvsagt viktig, men det er langt fra den eneste faktoren, sier Eva Haglind.

Forskerne understreker at de har tatt hensyn til pasientrelaterte faktorer som alder og svulstegenskaper i materialet som er analysert.

Flere årsaker kan spille inn
Martin Nyberg, urolog ved Skåne universitetssykehus i Malmö og førsteforfatter av studien, antyder at kvaliteten på opplæringen kirurgen fikk og hvorvidt resultatene kommer tilbake til den enkelte kirurg, kan spille en rolle.

– Ved prostatakreftoperasjoner kan det også være slik at noen kirurger prioriterer å fjerne mer vev for å være sikker på å få fjernet hele svulsten. Da kan også risikoen for bivirkninger øke.

Powered by Labrador CMS