VIKTIG FOR FORSKNINGEN: – Datadeling er sentralt for velferdsutvikling og ikke minst er datadeling et våpen i kamp mot sykdom og pandemier. Gjenbruk av forskningsdata kan spare samfunnet for verdifull tid og kostnader, sier Gard Thomassen, underdirektør ved UiOs Senter for Informasjonsteknologi (USIT).  Foto: UiO

VIKTIG FOR FORSKNINGEN: – Datadeling er sentralt for velferdsutvikling og ikke minst er datadeling et våpen i kamp mot sykdom og pandemier. Gjenbruk av forskningsdata kan spare samfunnet for verdifull tid og kostnader, sier Gard Thomassen, underdirektør ved UiOs Senter for Informasjonsteknologi (USIT). 

Foto: UiO

UiO etablerer sentralt datalager for deling av forskningsdata

Universitetet i Oslo (UiO) etablerer nå et sentralt datalager for søking, deling og gjenbruk av forskningsdata, som blant annet kan brukes av samarbeidende forskningsinstitusjoner i Europa.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

ROSER DATA-TILTAK: Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

      
        Foto: UiO
ROSER DATA-TILTAK: Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

UiO signerte nylig en avtale med systemintegrator Move, som skal levere løsningen for datadeling, søking og gjenbruk. Løsningen skal understøtte de allerede leverte lagringsløsningene til universitetet fra selskapet IBM.

– For at vi skal ha etterprøvbarhet og tillit til forskning i samfunnet, er det avgjørende at forskningen er åpen og tilgjengelig. For å få til det er vi også avhengig av å ha de tekniske løsningene for å gjenbruke og dele forskning på en god måte, sier rektor ved UiO, Svein Stølen, i en uttalelse fra IBM.

– Kan få stor betydning
Målet med datalageret er å gjøre forskningsdata tilgjengelig, kvalitetssikret og etterprøvbart for ansatte ved samarbeidende forskningsinstitusjoner i Europa. Gard Thomassen, underdirektør ved UiOs Senter for Informasjonsteknologi (USIT), mener løsningen kan få stor betydning for forskningsarbeidet på europeisk nivå.

– Datadeling er sentralt for velferdsutvikling og ikke minst er datadeling et våpen i kamp mot sykdom og pandemier. Gjenbruk av forskningsdata kan spare samfunnet for verdifull tid og kostnader, sier han i en uttalelse.

Thomassen er også ansvarlig for den nasjonale IT-plattformen «Tjenester for Sensitive Data» (TSD), som USIT har hatt i produksjon siden 2014. Tjenesten er i dag vertskap for over 5000 forskere, 1000 forskningsprosjekt og rundt 3 petabyte (tre billiarder byte) med sensitive forskningsdata. Til tross for at nesten alle etablerte løsningen for deling av data fra klinisk utprøving kommer fra USA eller Asia, må EU på grunn av strenge personvernregler finne egne løsninger. TSD har ifølge pressemeldingen fra IBM blitt omtalt som noen av de ypperste løsningene og systemene på europeisk nivå.

Må følge FAIR-prinsippene
Videre opplyses det at UiO er vertskap for flere forskningsprosjekt som hver har mange hundre millioner filer. Internasjonale retningslinjer sier at all offentlig finansiert forskning skal følge de såkalte FAIR-prinsippene: Findable – Accessible, Interoperable – Reusable. Finansiering av forskningsprosjekter avhenger av at det foreligger planen for å oppnå data FAIRness i sitt forskningsprosjekt. IT-infrastruktur som muliggjør realisering av disse planene må også finnes.

Powered by Labrador CMS