ÅRSAKEN: – Overforbruk av medisiner er årsaken til kronisk hodepine, ikke konsekvensen, sier den danske professoren Rigmor Højland Jensen, leder av Dansk hodepinecenter ved Rigshospitalet. Foto: Lasse Moe Foto:
ÅRSAKEN: – Overforbruk av medisiner er årsaken til kronisk hodepine, ikke konsekvensen, sier den danske professoren Rigmor Højland Jensen, leder av Dansk hodepinecenter ved Rigshospitalet. Foto: Lasse Moe Foto:

Sluttet med alle medisiner – stor bedring i hodepine

Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte ut alle smertestillende medisiner eller migrenemedikamenter, ifølge en dansk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En prospektiv studie randomiserte pasienter med medikamentoverforbruk-hodepine (MOH), med primærdiagnose migrene og eller spenningshodepine, til enten nullinntak av smertestillende og migrenemedisin eller nedtrapping av disse legemidlene til to dager i uken. Pasientene ble fulgt opp etter to, seks og 12 måneder.

Begge typer behandling var effektive, men aller størst effekt ble sett i gruppen som helt sluttet med medisiner.

Etter seks måneder var antallet dager per måned med hodepine redusert med 46 prosent hos de pasientene som sluttet helt med medisiner, mens reduksjonen var 22 prosent i gruppen som trappet ned.

I førstnevnte gruppe fikk 70 prosent av pasientene endret diagnosen til episodisk hodepine, mens det samme var tilfelle for 42 prosent i nedtrappingsgruppen.

Etter ett år var antallet dager med migrene per måned redusert med henholdsvis 7,8 og 4,6 i de to gruppene.

Kostbar lidelse
Professor Rigmor Højland Jensen ved Rigshospitalet i København og leder av det tverrfaglige Dansk hodepinecenter, er medforfatter av studien som nylig er publisert i Cephalalgia.

Hun var foreleser på Nevrodagene i Oslo 12. mars og viste til at globalt har 63 millioner personer kronisk hodepine og medikamentoverforbruk.

– I et sosioøkonomisk perspektiv er dette den mest kostbare hodepinelidelsen. Men denne typen hodepine er mulig å forebygge og behandle. Overforbruk er årsaken til kronisk hodepine, ikke konsekvensen. Det å stoppe alle typer medisinering er svært effektivt og bør alltid være det første steget, sa Jensen.

Powered by Labrador CMS